Antti Kurvinen

Valtatie 19 ja muita teitä

Jaa tämä ystävällesi

Julkaistu Ilkka-Pohjalaisessa 30.5.2020

Eduskunnassa on käyty lennokasta keskustelua tällä viikolla. Maakuntien pienempien lentokenttien olemassaolon merkitystä on puolustettu. Kolmannessa lisätalousarviossa päätettiin Finnairin pääomittamisesta 700 miljoonalla eurolla. Tämä ei ole tukirahaa, vaan valtio osallistuu Finnairin osakeantiin ja takausjärjestelyihin.

Maakuntien yrityksille, monipuolisille työpaikoille ja viennille ovat välttämättömät suorat lentoyhteydet maailmalle ja sieltä meille. Lentoyhteydet nykyisille maakuntakentille on turvattava.

Mielestäni tärkeintä kuitenkin on, että meillä on maakunnissa toimiva kumipyöräliikenne. Tieverkoston kunto ja eri suuruisten tiehankkeiden eteenpäin vieminen on ollut merkittävimpiä edunvalvontatöitäni kansanedustajajana 5 vuoden aikana. Kaikkien kolmen vaalipiirin maakunnan tiet ansaitsevat parannuksia. Mainitsen tässä kolumnissa muutaman tärkeän tien muita väheksymättä.

Valtatie 8 rannikolla on hyvin tärkeä kuljetusreitti. Tiellä on erityisen suuri merkitys raskaalle vientiteollisuudelle ja satamakuljetuksille.

Nyt tälle tärkeälle reitille on vihdoin saatu parannukseen rahoitus. Tarkoituksena on, että liikenteen sujuvuus paranee tien leventämisen, ohituskaistojen ja liittymäjärjestelyjen ansiosta. Lisäksi satamien ja rannikon kaupunkien välinen saavutettavuuden paraneminen lisää yritystoiminnan edellytyksiä. Myös kevyen liikenteen olosuhteet kyseisellä tieosuudella paranevat.

E-P pohjoisosassa puolestaan kantatie 63 on ollut pitkään perusparannuksen ja leventämisen tarpeessa. Useiden palavereiden ja lähetystöjen ansiosta hoidimme tälle tielle korjauksen viime kaudella välille Evijärvi-Ina keskustalaisen liikenneministeri Anne Bernerin suopeudella. Jatkossa tavoitteena tulee olla KT63 ns. Kruunupyyn mutkien oikominen ennen Kaustista.

Seinäjoen seudun tärkeimmäksi liikennehankkeeksi koen valtatie 19 kehittämisen. Jo viime kaudella aloitettu työ on saanut nyt aivan uuden vaihteen silmään. Etelä-Pohjanmaan maakuntahallitus perusti lokakuussa 2019 oman valtatie 19 kehittämisryhmän, joka lobbaa tien parantamista. Itse sain kunnian ryhtyä kyseisen työryhmän puheenjohtajaksi. Nyt on lopultakin saatava puheet teoiksi ja konkreettisia toimenpiteitä, jotka sujuvoittavat liikennettä erityisesti sen ruuhkaisimmilla pätkillä.

129 kilometrin mittainen VT19 alkaa Jalasjärveltä ja kulkee Seinäjoen, Lapuan sekä Kauhavan kautta Uuteenkaarlepyyhyn. Koko Etelä-Pohjanmaan halki kulkevan VT19 liikennemäärät ovat olleet nopeassa kasvussa. VT19 on osa pääväyläverkkoa. Tien varrella on lukuisia merkittäviä teollisuusyrityksiä. Juustoportti, Atria, Nammo Lapua, MSK Group, Mirka – muutamia mainitakseni. Pohjalainen ruoka-aitta aukeaa tien varsilla. Työpaikkaliikenne aamuisin ja iltapäivisin on ajoittain ruuhkaista. Tiellä on kuitenkin myös kansallista merkitystä teollisuuden logistiikalle, etenkin elintarvikealan. VT19 on Suomen Ruokatie. Ensi vaiheessa parannuksia tulee saada välille Lapua-Seinäjoki. Ei vähiten Suomen merkittävimmän ruokatehtaan Atrian isojen investointien vuoksi.

Jaa tämä ystävällesi