Antti Kurvinen

Vaasan vaalipiiriin TKI-toiminnan tukemiseen yli 3 miljoonaa

Jaa tämä ystävällesi
Hienoja uutisia, valtioneuvosto päätti 23.3.2023 alueellisen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa ja alueiden elinvoimaa tukevien määrärahojen jakamisesta. 
 
Vaasan vaalipiiriin on tulossa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan tukemiseen rahaa maakuntaliitoille ja Keski-Suomen ELY-keskukselle yhteensä yli 3 miljoonaa euroa. Keski-Suomen ELY-keskus kattaa Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan ELY-keskusten toimialueet. 
 
Nämä ovat tarkoitettu tukemaan pk-yritysten sekä julkisten toimijoiden välisen TKI-toiminnan käynnistämistä, vahvistamista sekä edistämistä.
 
Pelkästään Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakuntaliitoilla on käytettävissä 1 275 000€ rahoitusta, jolla voidaan parantaa alueen pk-yritysten tki-toimintaa sekä vahvistaa kilpailukykyä.
 
Rahoitus on haettavissa niin maakuntaliitoilta kuin ELY-keskukselta.
 
Lisätiedot:
elinkeinoministerin erityisavustaja Sofia Tuovinen, p. 029 516 0993
johtava asiantuntija Petra Stenfors, TEM, p. 029 504 7282 (maakunnille TKI-toiminnan tukemiseen jaettu AKKE-rahoitus) 
neuvotteleva virkamies Sirpa Hautala, TEM, p. 029 506 3684 (ELY-keskuksille alueelliseen TKI-rahoitukseen jaettu rahoitus) 
erityisasiantuntija Helinä Yli-Knuutila, TEM, p.  029 504 7146 (Alueiden elinvoiman tukeminen, talousarviovuoden 2023 päätökset)
Jaa tämä ystävällesi