Antti Kurvinen

Uusi eläinten hyvinvointilaki

Jaa tämä ystävällesi

Eduskunta on hyväksynyt eilen lakiesityksen uudesta eläinten hyvinvointilaista. Tämä uusi eläinten hyvinvointilaki on merkittävä parannus niin tuotantoeläinten, kuin lemmikki- ja pieneläinten suojeluun ja hyvinvointiin. Olen erittäin iloinen, että pitkään valmisteilla ollut laki saatiin päivitettyä nykypäivään ja lakiesitys hyväksyttiin tänään eduskunnassa.

Nykyisen eläinsuojelulain ja –asetuksen korvaava laki tulee voimaan 1.1.2024. Lain keskeisiä uudistuksia ovat muun muassa parsinavetoiden ja porsitushäkkien rakentamisen kieltäminen, porsaiden kirurgisen kastraation kieltäminen siirtymäajalla sekä koirien ja kissojen pentutehtailuun puuttuminen uusin keinoin.

Eläinsuojelulain ja –asetuksen korvaavassa eläinten hyvinvointilaissa on pyritty ottamaan huomioon eläinten hyvinvointitieteen viimeaikainen kehitys. Eläimillä tulisi olla muun muassa mahdollisuus toteuttaa olennaisimpia käyttäytymistarpeitaan ja siksi eläinten liikkumista voimakkaasti rajoittavista pitomuodoista, kuten parsinavetoista ja emakkohäkeistä, halutaan luopua.

Uudessa laissa ei kielletä lypsylehmien ja hiehojen pitoa parsinavetassa, mutta uusia parsinavetoita ei enää saa rakentaa. Investointitukea myönnetään jatkossa pihattojen rakentamiseen, joiden yhteydessä on laidun tai jaloittelutarha.

Siantuotantoon tulee puolestaan useita muutoksia. Uusien porsitushäkkien rakentaminen kielletään. Lisäksi emakoiden ja ensikoiden pitkäaikainen pito tiineytyshäkeissä kielletään. Porsaiden kirurgisesta kastraatiosta luovutaan. Kaikki kiellot toteutetaan riittävän pitkillä siirtymäajoilla.

Uusi laki turvaa kotieläintuotannon jatkumisen kaikissa tuotantosuunnissa. Kaikki eläintenpitoon kohdistuvat rajoitukset toteutetaan pitkillä siirtymäajoilla, jotta tuottajilla on hyvin aikaa ja mahdollisuuksia reagoida tuleviin muutoksiin. Näistä säädöksistä aiheutuvat lisääntyvät kustannukset tuottajille kompensoidaan.

Uusi eläinten hyvinvointilaki puuttuu myös koirien ja kissojen pentutehtailuun ja -kauppaan. Toimia puuttumiseen on mm. se, että kielletään alle puolivuotiaiden pentujen tuonti Suomeen, jos tarkoituksena on myydä pentu eteenpäin seuraavan kahden kuukauden kuluessa. Eläinlääkärien tulee jatkossa ilmoittaa toimenpiteistä, joita he ovat tehneet koirille perinnöllisten vikojen vuoksi. Laissa kielletään myös sellaisten välineiden ja laitteiden kielto, jotka aiheuttavat tarpeetonta kipua eläimille esimerkiksi koirien piikki- ja sähköpannat.

Mielestäni tämä uusi eläinten hyvinvointilaki on kokonaisuudessaan tasapainoinen lopputulos. Laki huomioi myös tuottajien mahdollisuudet reagoida esitettyihin lakimuutoksiin siirtymäajan puitteissa. On hyvä, että lakiuudistus saadaan nyt vihdoin ja viimein maaliin. Laki parantaa merkittävästi kaikkien eläinten suojelua ja hyvinvointia, samalla turvaten suomalaisen kotieläintuotannon jatkumisen myös tulevaisuudessa. 

Antti Kurvinen

Maa- ja metsätalousministeri

Kansanedustaja

Jaa tämä ystävällesi