Antti Kurvinen

Uusi alku yrittäjille

Jaa tämä ystävällesi

Julkaistu Ilkka-Pohjalaisessa 5.2.2022

Hallituksen hyvät teot talousvaikeuksiin joutuneiden yrittäjien puolesta jatkuvat. Hallitus on antanut esitykset perintälain ja yrityssaneerauslain ja velkajärjestelylain muuttamiseksi. Näiden hallituksen nyt tekemien esitysten tavoitteena on helpottaa ylivelkaantuneiden yrittäjien ja yritysten asemaa.

Suomen velkaantumista koskevan lainsäädännön uudistaminen on ollut koko eduskuntaurani minulle isoimpia teemojani. Olen tyytyväinen, että uudistukset nyt etenevät.

Meillä on toimialoja, joilla oli vaikeuksia jo ennen koronaa. Maailmanlaajuinen koronapandemia on heikentänyt monien yrittäjien ja yritysten taloustilannetta entisestään. Kassa on monissa yrityksissä tyhjä.

Perintälain muutoksella pyritään nykyistä paremmin estämään kohtuuttoman suurten perintäkulujen perimisen erityisesti yritysvelallisilta. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännökset siitä, minkälaisista perintätoimista ja kuinka monesta perintätoimesta saa vaatia korvauksen. Lakiin lisättäisiin myös säännökset yksittäisistä perintätoimista veloitettavien kulujen ja velallisen kokonaiskuluvastuun enimmäismääristä.

Hallituksen työssä Keskustan vahva tahto on ollut tukea yrittäjiä monin keinoin. Monissa kodeissa vietetään unettomia öitä, kun laskupinot kasvavat eikä ole varmuutta, miten ne maksetaan. Pankit ovat kiristäneet nyörejä, eikä akuuttiin kassakriisiin myönnetä lisälainaa.

Nyt tehtävien lakimuutosten myötä myös yrityksiltä perittäville perintäkuluille asetetaan selvät ja kohtuulliset rajat. Kyseisen kaltainen sääntely on jo voimassa kuluttajasaatavien osalta. Lakimuutoksen myötä kohtuuttomien perintäkulujen periminen yrittäjiltä päättyy.

Lisäksi hallitus haluaa helpottaa velkaantuneiden yrittäjien asemaa yrityssaneerauslain muutoksella. Yrityssaneerauslain sisälle luodaan uusi, voimassa olevalle menettelylle vaihtoehtoinen menettelyväylä, jota kutsutaan varhaiseksi saneerausmenettelyksi. Velallinen voisi hakeutua tähän menettelyyn, kun velallinen ei ole vielä maksukyvytön vaan vasta maksukyvyttömyyden uhkaama.

Varhainen saneerausmenettely on kauan odotettu ja erittäin tarpeellinen uudistus. Uuden menettelyn turvin yrittäjä voi hakeutua varhaiseen saneerausmenettelyyn jo siinä vaiheessa, kun kassan pohja alkaa häämöttää. Enää ei siis tarvitse odottaa kassan totaalista tyhjentymistä. Tämä helpottaa varmasti sitä henkistä painetta, jonka kanssa talousvaikeuksissa olevat yrittäjät joutuvat elämään.
Yrittämiseen kuuluu aina myös epäonnistumisen riski. 2020-luvulla on korkea aika nostaa tämäkin suomalaisessa yrityskulttuurissa paremmin esiin. Epäonnistuminen ei ole häpeä, se on merkki rohkeudesta yrittää.

Näillä nyt tehtävillä toimilla hallitus haluaa kannustaa ihmisiä yrittämään. Yrityksen kaatuminen ei tule olla maailmanloppu rehellisesti asiansa hoitaneelle yrittäjälle. Jos kaatuu, täytyy olla mahdollisuus nousta ylös.

Lähes jokaisen menestystarinan takana on kaatuminen. Tarina syntyy siitä, miten sieltä noustaan ylös. Uusi alku täytyy olla mahdollista kaikille rehellisille yrittäjille.

Antti Kurvinen
Tiede- ja kulttuuriministeri, kansanedustaja Kauhavalta

Jaa tämä ystävällesi