Antti Kurvinen

Tapaaminen maatalousyritysten rahoittajapankkien kanssa

Jaa tämä ystävällesi

Erittäin hyvä keskustelu eilen keskeisten maatalousyritysten rahoittajapankkien kanssa.

Kävimme läpi sekä yleistä tilannekuvaa että toimia, joihin olin pyytänyt pankkien ryhtyvän jo viime vuoden joulukuussa, kun uuden CAP-kauden tukimaksatukset näyttivät siirtyvän eteenpäin. Vetosin tuolloin ministerin kirjeellä pankkeihin, että ne pyrkisivät helpottamaan erityisesti tulevaisuuteen panostaneiden ja investointeja tehneiden tilojen tilannetta kaikin käytettävissä olevin keinoin ja välinein.

Sittemmin tukimaksatusaikataulua on onneksi saatu siirrettyä noin 140 miljoonan euron osalta tämän vuoden puolelle. Kaikkia tiloja tämä ei kuitenkaan helpota ja muutoinkin tukimaksatukset siirtyvät joissain määrin eteenpäin aikaisempaan nähden. Pankit ovatkin monen tilallisen kannalta avainasemassa.

Ilokseni kuulin, että loppuvuoden kirjeelläni oli ollut vaikutusta. Pankit olivat kartoittaneet joustomahdollisuuksia ja etsineet ratkaisuja. Yhteinen tahtotila oli, että suomalaisen maatalousyrittäjyyden edellytykset säilyvät jatkossakin.

Oma vahva viestini on, että kotimainen ruoantuotanto on keskeinen osa Suomen kokonaisturvallisuutta. Sen eteen työskenteleminen on yhteinen asia, jossa kaikkien on tehtävä oma osuutensa.

Antti Kurvinen

Maa- ja metsätalousministeri

Jaa tämä ystävällesi