Antti Kurvinen

Suomalaisten ei pidä arkailla

Jaa tämä ystävällesi

Julkaistu Ilkka-Pohjalaisessa 23.6.2022

Vajaa kaksi kuukautta olen nyt kiertänyt kentällä ja kabineteissa maa- ja metsätalousministerinä. Itselleni on syntynyt erittäin kirkas kuva siitä, että meidän suomalaisten ei pidä arkailla pitää puoliamme Euroopassa.

Suomessa on ollut yhteydet Eurooppaan ja tiiviiseen vaikuttamistyöhön jo 30 vuotta, mutta kehitettävää sillä saralla riittää. Suomalaisten täytyy pitää enemmän meteliä omista tavoitteistaan ja saada sitä kautta vaikuttavuutta myös kansallisiin päätöksiin.

Hyvin haastavien vuosien jälkeen ja etenkin näiden maailmanpoliittisten kriisien aikana, meidän on turvattava entistä vahvemmin omaa, suomalaisen työn tekemistä. Suomalaisen tasapainoisen arjen pyöriminen edellyttää sitä, että pienen kansakunnan kaikilla alueilla voidaan hyvin.

Meidän niin pienet kuin suuretkin yritykset on saatava hyvinvoiviksi. Jatkuvia korjausliikkeitä tarvitaan ja myös päätöksenteossa on otettava yhä vahvemmin huomioon suomalaisyritysten muuttuneet tarpeet.

Näitä pieniä, mutta merkityksellisiä päätöksiä tarvitaan ja vaikuttamistyötä on tehtävä kansainvälisellä tasolla. Kaikesta emme voi päättää itse. Hyvä yksittäinen esimerkki on keskustalainen valtiovarainministeri Annika Saarikko, joka huolehti komissaarin kanssa, että suomalaisten maatalousyrittäjien kiinteistövero voidaan poistaa tältä vuodelta.

Olen tavannut nyt parin viikon aikana kaksi EU-komissaaria, jotka keskeisiä vallankäyttäjiä maa- ja metsätalouspolitiikassa ja siinä, miten meillä Suomessakin lopulta alaa kehitetään.

Suomalaisten asiaa ei aja kukaan muu kuin me itse ja sitä pitää tehdä rohkeasti.

Pari viikkoa sitten vein EU:n ilmastopolitiikasta vastaavan komissaarin Frans Timmermansin suomalaiseen metsään vierailulle. Siellä oli hyvin konkreettista kertoa ja näyttää, miten ja miksi suomalaisia metsiä hoidetaan. Hoidettu metsä ja maisema on kaikkien yhteinen etu. Komissaarille kerrottiin, miten Suomen luonnon monimuotoisuudesta pidetään huolta ja esittelimme myös, miten käy, jos harvennuksia ei tehdä.

Timmermansin vierailun aikana uskoni vahvistui siihen, että Suomi voi todella vaikuttaa ja myös onnistua kansallisen etunsa ajamisessa. Juuri nyt EU-tasolla on käsittelyssä monia Suomen kannalta tärkeitä metsäkysymyksiä. Meidän suomalaisten ja erityisesti minun maa- ja metsätalousministerinä tehtävänäni on puolustaa suomalaista metsää.

Halusin myös korostaa, että EU:n täytyy antaa joustavuutta ja erilaisia mahdollisuuksia eri maille, jotta kunnianhimoisin ilmastotavoitteisiin päästään. Olemme laaja maanosa ja me tarvitsemme joustavuutta. Painotin, että esimerkiksi Suomessa on pakko saada käyttää turvemaita.

Meidän ei pidä siis lannistua yhteisen Euroopan edessä, vaan suomalaisten edunvalvonnassa tarvitaan nyt enemmän ”can do” -spirittiä.

Kauhavalainen, entinen kansanedustaja ja Euroopan parlamentin jäsen Kyösti Virrankoski ymmärsi aikoinaan erinomaisesti, miten tärkeää on, että tavallisten pohjalaisten arjen asian edistäminen vaatii sitä, että lähetetään oma mies itse paikan päälle hoitamaan asia.

Myöhemmin lapualainen Anneli Jäätteenmäki on vahvasti ollut samoilla linjoilla. Meillä täytyy olla omat ihmiset oikeissa pöydissä.

Lopuksi haluan toivottaa kaikille valoisaa keskikesän juhlaa. Laitetaan suomalaista lihaa grilliin ja toivotaan hedelmällistä satokautta, kuten juhannusperinteen historiaan kuuluu.

Antti Kurvinen
Maa- ja metsätalousministeri Kauhavalta

Jaa tämä ystävällesi