Antti Kurvinen

Suomalaiset säästämään uutena vuotena

Jaa tämä ystävällesi

Julkaistu Pohjalaisessa 3.1.2016

Uuden vuoden traditioihin kuuluu lupauksien tekeminen. Liikunnan lisäksi se voi koskea myös rahan käyttöä. Palvelu- ja informaatiotaloudessa kuluttajien ostovoima ja luottamus ovat hyvin tärkeitä. Kuitenkaan yksikään maa ei ole rikastunut pelkällä shoppailulla.

Kansakuntien vaurastuminen on aina perustunut työn tekoon ja säästämiseen. Ne on mahdollistanut tuottavuuden nousu koulutuksen ja teknologian voimalla.

Velan ottaminen julkisiin tai yksityisiin investointeihin on monesti järkevää. Kuitenkin yhtäaikainen suomalaisten kotitalouksien korkea velka-aste ja yritysten myynnit ulkomaisille pääomasijoittajille ovat huono yhtälö.

Elinkeinoelämämme rakenne muistuttaa yhä enemmän tytäryhtiötaloutta. Ahkeria yrittäjiämme vaivaa monesti halu kasvattaa ja kansainvälistää firmoja.

Yritys mieluummin myydään. Tässä on iso ero verrattuna vaikka Ruotsiin.

Suomen nousulle oleellista olisi suomalaisen omistajuuden vahvistaminen.

Sinivalkoista pääomaa tarvittaisiin niin Helsingin pörssiin kuin kasvuhaluisiin start up -yrityksiin. Samaan aikaan pitää huolehtia Suomen pitämisestä kiinnostavana investointikohteena ulkoa päin.

Kotimaisesta omistamisesta puhuttaessa ei pidä unohtaa arvokasta osuustoimintaa.

Vuoden 2016 verotuksessa otetaan myönteinen askel suomalaisten sijoittamisen ja säästämisen tukemiseksi. 2016 lähtien omaisuuden myynnin luovutustappiot voi vähentää myyntivoittojen lisäksi muista pääomatuloista.

Muutoksella rohkaistaan sijoittamaan aloitteleviin yrityksiin, joista saatava tuotto voi jäädä saamatta tai olla saavutettavissa vasta vuosien päästä.

Tärkeä uudistus suomalaisten innostamiseksi sijoittamaan ja säästämään olisi pörssiyhtiöiden pienten osinkojen verovapaus.

Hallitusohjelma lähtee siitä, että verovapauden antamista 500 euron ja sitä pienemmille osingoille selvitetään. Suomalaisten säästöjen ohjaamista inflaation syömiltä pankkitileiltä kotimaiseen yrityselämään tulisi rohkaista.

Suomalaisessa sijoittamisessa on ylikorostunut rahan sitominen asuntoihin ja kiinteistöihin. Verokannustimilla ja asumistuella on kannatettu asuntokauppaa sijoitusasunnoilla pk-yrityksiin sijoittamisen sijaan.

Olisi merkittävää löytää kannustimia sijoittaa rahaa pörssin lisäksi listaamattomiin osakeyhtiöihin.

Talouteen osallistuminen ja oman varallisuustason nostaminen on erittäin tärkeää iästä ja tulotasosta riippumatta. Monimutkaisemmassa ja sekavammassa taloudellisessa todellisuudessa tulisi lapsille ja nuorille antaa eväitä hyvään taloudenpitoon taloustiedon opetuksella jokaisella koulutusasteella.

2015 vuonna puhuttiin paljon sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta. Köyhän asia on aina ymmärretty eri tavalla keskustassa ja vasemmistossa.

Keskusta uskoo pelkkien tulonsiirtojen lisäksi siihen, että ihminen on nostettava omille jaloilleen ja hänen aineellista ja henkistä omavaraisuuttaan on tuettava. Itsellisyys ja toimintakyky ovat tärkeintä.

Suomessa pitäisi arvostaa enemmän pienomistusta. Voi kai sitä kansankapitalismiksikin sanoa.

Antti Kurvinen (kesk.)
Kansanedustaja
Kauhava

 

Jaa tämä ystävällesi