Antti Kurvinen

Suden kannanhoidollinen metsästys etenee

Jaa tämä ystävällesi

Työtä suden kannanhoidollisen metsästyksen etenemisestä on tehty pitkään. Viime viikolla otettiin askel oikeaan suuntaan. Suden kannanhoidollista metsästystä viedään eteenpäin eduskunnan tahdon mukaisesti, kun metsästyslain 41a pykälän muutos hyväksyttiin viime perjantaina 3.3.2023 eduskunnassa.

Maa- ja metsätalousvaliokunta on saanut aiemmin tällä vaalikaudella valmiiksi kansalaisaloitteen mietinnön velvoitteesta järjestää suden kannanhoidollinen metsästys.

Vaalikauden lopusta johtuva tiukka aikataulu ja täysin poikkeuksellinen ulosmarssi valiokunnan kokouksesta uhkasivat estää lakimuutoksen etenemisen eduskunnan käsittelyyn ja päätöksentekoon. Asian eteenpäin viemiseen tarvittiinkin poikkeuksellisia keinoja.

Valiokunnan puheenjohtaja Kalmari totesi osuvasti, että tyylipisteitä ei mietinnön valmiiksi saamisesta voi antaa, mutta samalla on kuitenkin ensiarvoisen tärkeää, että valiokuntakäsittely saatiin nyt valmiiksi.

Keskustalle suden kannanhoidollisen metsästyksen edistäminen on ollut koko ajan selkeä tavoite, jota on tämänkin vaalikauden aikana yritetty edistää kaikin tavoin. Susivahinkoja kohdistuu enenevässä määrin tuotantoeläimiin ja koiriin. Onkin selvää, että suden kannanhoidollinen metsästys on välttämätöntä sosiaalisen kestävyyden turvaamiseksi muiden rinnakkaiseloa parantavien toimien ohella.

Mitä lakimuutos sitten merkitsee?

Valiokunnan mietinnössä on mukana esimerkkejä kansainvälisestä oikeuskäytännöstä, jolla eduskunta haluaa lieventää tuomioistuimien ylikireitä tulkintoja. Merkittävää on, että sutta saa metsästää kannanhoidollisesti, vaikka suotuisaa suojelutasoa ei ole vielä saavutettu, jos hoitosuunnitelma osoittaa, että se voidaan saavuttaa.

Mietinnössä on poistoperusteena kannan koon ohella myös sosiaalisen kestävyyden huomioiminen. Lisäksi poikkeuslupaa ei tule edellyttää tilanteissa, joissa on tarpeen poistaa koirasusia sisältävä susilauma, sillä koirasusi on haitallinen vieraslaji.

Hienoa, että tämä tärkeä lakimuutos ehdittiin käsitellä eduskunnassa vielä tämän vaalikauden aikana. Tämä on työvoitto tällä erää. Susi kuuluu Suomen luontoon, mutta ei ihmisten pihoihin.

Antti Kurvinen
Maa- ja metsätalousministeri
Kansanedustaja

Jaa tämä ystävällesi