Antti Kurvinen

Sote-uudistus turvaa lähipalvelut

Jaa tämä ystävällesi

Julkaistu Aviisissa 11.11.2015

Pitkäaikainen työ sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisprosessissa saatiin viime viikon lopulla lopultakin linjattua hallituspuolueiden kesken. Maaseutualueiden näkökulmasta ratkaisu on loistava.
Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä vastaavia itsehallintoalueita tullaan perustamaan 18, joista kolme aluetta tulee järjestämään palvelut yhdessä jonkun toisen alueen kanssa. Päätökseen liittyvät ratkaisut olivat luonnollisesti vaikeita, koska hallituspuolueilla oli selviä aatteellisia näkemyseroja.

Hyvin paljon kansalaisissa hämmennystäkin herättäneet neuvottelut eivät kuitenkaan koskeneet pelkästään sote-ratkaisua. Neuvotteluiden yhteydessä linjattiin, että myös aluehallinto tullaan uudistamaan kansanvaltaisen maakuntaitsehallinnon pohjalta. Tämä Keskustan pitkäaikainen tavoite on nyt toteutumassa.

Erityisesti tämä ratkaisu vahvistaa maakuntien ja alueiden elinvoimaa sekä tasapainottaa osaltaan Suomen alueellista kehitystä. Lyhyesti:
nyt tehdyn historiallisen päätöksen johdosta pystymme turvaamaan ihmisten sote-palvelut nykyistä tasavertaisemmin koko Suomessa.
Sote-palvelujen järjestäjien määrä vähenee nykyisestä merkittävästi, kun palvelujen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta ja/tai kuntayhtymiltä isommille alueille. Jatkossa uudet maakunnalliset itsehallintoalueet voivat tuottaa palvelut itse tai hankkia ne yksityiseltä tai kolmannelta sektorilta.

Alueellinen haasteemme onkin selvittää kuntayhtymien rooli
uudistuksessa: säilyvätkö ne omina yksikköinään palvelun tuottajina vai sulautetaanko ne yhteiseen maakunnalliseen organisaatioon. Jos kunnat aikovat olla mukana terveydenhuollon palveluiden tuottajina, on toiminnot siinä tapauksessa yhtiöitettävä.

Joka tapauksessa tarkoituksena on vahvistaa kansalaisten omia mahdollisuuksia valita palvelujen tuottaja, jolloin raha seuraa potilasta. Palvelusetelin roolia kasvatetaan, jolloin myös pienille ja keskisuurille toimijoille avautuu paremmat mahdollisuudet tarjota palveluja. Jatkovalmistelussa painotetaankin nyt julkisesti rahoitettujen palvelujen tuotannon läpinäkyvyyttä ja avoimuutta.

Antti Kurvinen
Kansanedustaja (Kesk.)
Kauhava

Jaa tämä ystävällesi