Antti Kurvinen

Ryhmänjohtajana rakentamaan keskustaa ja punamultaa

Jaa tämä ystävällesi

Julkaistu Ilkassa 6.7.2019

Uusi hallitus on aloittanut työnsä. Julkisuudessa on keskusteltu siitä, että miksi keskusta lähti tappiosta
huolimatta mukaan. Ratkaisu oli vaikea. Asetimme ennen neuvotteluja 10 kynnyskysymystä menolle. Kysyimme myös puolueen keskeisimpien päättäjien kantaa nettikyselyllä.

Suurin syy hallitukseen lähdölle oli se, että uskomme ettei äänestäjillemme tärkeitä asioita olisi hallituksessa ajanut kukaan muu. Ilman meitä olisivat maa- ja metsätalouden, haja-asutusalueen, lapsiperheiden ja pienyrittäjien asiat menneet hunningolle. Myös E-P:llä on katkeria kokemuksia sinipunan kylmästä kourasta.

Hallituksen aitona tahtona kehittää koko Suomea tasapainoisesti. Suomalaisten kahtiajakautuminen on pysäytettävä ja rakennettava eheämpää isänmaata. Uusi punamulta takaa vahvemman ja
tasapuolisemman aluepolitiikan toteuttamisen. Tästä on hallitusohjelmassa yhdessä sovittu.

Koulutusmahdollisuudet turvataan kaikissa maakunnissa. Teitä, ratoja ja muita väyliä laitetaan kuntoon kautta Suomen.

Uuden punamullan ensimmäinen käytännön toimenpide on lisäbudjetti, joka satsaa erityisesti
rautateiden kuntoon laittamiseen. Etelä-Pohjanmaalle keskeisintä siinä on rahoitus Tampere–Seinäjokiradan turvalaitteisiin ja VT3:n parantaminen Tampereen pohjoispuolella.

Hallitus on yksimielinen myös siitä, että kotimaisen ruoantuotannon kannattavuutta on parannettava ja mahdollistettava metsien kestävä käyttö myös tulevaisuudessa. Ilmastonmuutosta hillitään kunnianhimoisella, mutta järkivihreällä politiikalla. Kohtuuttomuuksiin tai järjettömyyksiin ei mennä.

Kotihoidontukea ei leikata. Perhevapaat uudistetaan perheiden etu edellä. Erilaiset elämäntilanteet huomioidaan ja vanhemmille turvataan myös tulevaisuudessa aito valinnanmahdollisuus lastenhoidossa. Pienimpiin eläkkeisiin tehdään tasokorotus.

Merkittävää on, että nuorille taataan maksuton toisen asteen koulutus. Maksutonta toista astetta voi
yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden näkökulmasta verrata peruskoulu-uudistukseen. Sitäkin olivat aikanaan tekemässä nimenomaan Keskusta ja vasemmisto.

Keskustan oma tilanne on hyvin vaikea. Kynnämme gallupeissa syvällä. Keskustan on tehtävä nöyrästi töitä, jotta voimme palauttaa luottamuksen. Tie on pitkä ja pikavoittoja ei ole. Vanhat lommot pitää oikaista ja uusia kirkkaita ajatuksia tulla. Avainroolissa on Kouvolan ylimääräinen puoluekokous, jossa valittavan uuden pj:n on luotava uskottava johtajuus.

Uusi vaalikausi toi uusia tehtäviä. Tulin kuukausi sitten valituksi keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajaksi. Tehtävä on äärimmäisen vaativa ja panostan täysillä siihen. Tehtävän myötä osallistun
hallituksen työskentelyyn mm. iltakouluissa ja ministeriryhmässä.

Eduskuntaryhmän orkesteri pitää saada pärjäämään ja olemaan tehokas. Ryhmyri on hermokeskus puolueen, eduskunnan ja ministerien välillä, jonka myötä tuon oman panokseni koko puolueen
kehittämiseen.

Haluan uuden tehtäväni myötä entistä vahvemmin auttaa myös Etelä-Pohjanmaan edunvalvontaa ja alueemme ihmisten tarpeita.

Antti Kurvinen
Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja

Jaa tämä ystävällesi