Antti Kurvinen

Rohkeasti ratkaisujen tekijäksi

Jaa tämä ystävällesi

Julkaistu Järviseudun Sanomissa

Vajaan kahden kuukauden päästä kuntiin valitaan uudet päättäjät. Elämme keskellä historiallista muutosta ja tarvitsemme nyt rohkeita uudistajia, mutta ennen kaikkea huolenpitäjiä. Eriarvoisuuden kasvu yhteiskunnassa on pysäytettävä. Nyt on tehtävä töitä kaikkien suomalaisten puolesta riippumatta taustasta tai asuinpaikasta.

Keskustalle huhtikuun kuntavaalit ovat tulevaisuuden huolenpitovaalit. Haluamme turvata tasa-arvoiset palvelut kaikille suomalaisille myös tulevaisuudessa. Keskustavetoisella hallituksella on muutettu Suomen suunta, kun maamme talous on saatu vihdoin kasvu-uralle. Suomalaisyritykset ovat voittaneet takaisin taistelutahtoaan ja yhä useampi työtön on saanut työpaikan.

Suomen kuntoon laittaminen jatkuu. Keskusta on aina ollut maltillinen, rakentava ja järkevä yhteiskunnallinen uudistaja. Meneillään olevat hallinnon ja palveluiden isot muutokset viedään nyt pääministeri Juha Sipilän johdolla maaliin. Sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä maakuntauudistuksella rakennetaan hyvinvointiyhteiskuntaa, jotta eriarvoistuminen vähenee ja terveyserot pienenevät. Haluamme, että lääkäriin pääsy sekä inhimillinen hoito ja hoiva turvataan tasa-arvoisesti myös tulevaisuudessa.

Huolenpito turvallisesta arjesta ja tasa-arvoisista palveluista edellyttää ennen kaikkea yhteistyötä. Hoidon ja hoivan valinnanvapauden lisääminen on vain yksi väline näiden tavoitteiden toteutumiseksi. Vastakkainasettelu ja sellainen ihmisten perusteeton pelottelu esimerkiksi palvelujen yksityistämisellä, ei edesauta suomalaisten yhteisten ongelmien ratkaisemista. Tulevaisuuden hyvinvointi tehdään yhdessä.

Uudistusten myötä kunnan rooli muuttuu. Tulevaisuuden kuntapäättäjä tulee pohtimaan yhä enemmän alueensa elinvoimatekijöitä sekä sivistys- ja hyvinvointiasioita. Tulevaisuuden kunnan tärkein tehtävä on huolenpito suomalaisten turvallisesta arjesta ja viihtyisästä elinympäristöstä alkaen aina tasa-arvoisista päivähoidosta ja peruskoulusta.

Satavuotiaan Suomen menestys on perustunut hyvin vahvasti yhdessä tekemiseen. Pieni maa voi löytää vahvuutensa vain saumattomalla yhteistyöllä ja määrätietoisella tekemisellä. Ensisijaista tämä on maamme turvallisuudessa.

Puolitoista vuotta sitten saimme kokea niin Lappajärvellä kuin Kauhavalla konkreettisesti sen, miten levottomuus maailmalla on lisääntynyt. Kansainvaellus Lähi-idästä läpi pitkän Euroopan päätyi monilla matkalaisilla meidän kotiraitille. Emme voi sulkea silmiä ja vaipua omaan lintukotoon. Yhteiskunnallisiin muutoksiin on osattava reagoida, joskus hyvinkin nopeasti.

Suomen ja suomalaisten tulevaisuus asuu kunnissa, joissa on elinvoimaa ja hyvän elämän mahdollisuudet.

Tärkeiden ratkaisujen tekijöinä ovat kuntavaaleilla valitut päättäjät. Miten itse kehittäisit kotikuntasi palveluita ja elinvoimaisuutta? Mikä lisäisi ihmisten hyvinvointia ja yrittäjyyttä kunnassasi? Millä keinoin yhteisöllisyys lisääntyisi? Kuntavaalit on oiva mahdollisuus lähteä mukaan vaikuttamaan oman kotikunnan tulevaisuuteen.

Jaa tämä ystävällesi