Antti Kurvinen

Puhe Vihreässä vapussa 1.5.2023

Jaa tämä ystävällesi

Hyvät Etelä-Pohjanmaan Keskustan Vihreän Vapun osallistujat. Hyvää vappua, työn juhlaa.

Vappu on erityisesti työn, työntekijöiden ja opiskelijoiden juhla.

Keskusta on työn puolue, työn liike. Keskustassa olemme aina olleet sitä mieltä, että kaikkien jotka ovat työikäisiä ja pystyvät tehdä työtä, pitää työtä tehdä. Keskusta-aatteessa on aina ajateltu, että työntekijä ja yrittäjä ovat samalla puolella, eivät toisiaan vastaan. Jokainen työ on arvokasta; yrittäjän sekä palkansaajan työ, mutta myöskin työ mitä tehdään kodeissa lapsia hoitamassa, omaishoitajana läheisille, opiskelijoiden tekemä työ sekä järjestöissä tehtävä vapaaehtoistyö.

Omassa puheenvuorossani ajattelin käydä läpi uutta syntynyttä poliittista asetelmaa. Huomenna käynnistyvät hallitusneuvottelut Helsingin Säätytalolla. Niissä Keskusta ei ole mukana. Mutta ennen tätä, ajattelin tuoda katsauksen maa- ja metsätalousministerin tehtävän hallinnonalan asioista.

Viime viikolla minulla tuli täyteen tasan vuosi maa- ja metsätalousministerinä ja reilun vuoden mittaiseksi tämä urakka nyt sitten näillä näkymin jääneekin Keskustan vaalituloksen myötä. Viime viikolla tuli täyteen myös tasan kaksi vuotta valtioneuvoston jäsenenä. Vuoden ehdin toimia tiede- ja kulttuuriministerinä ja sitten vuoden verran maa- ja metsätalousministerinä.

Ajattelin hieman kertoa metsätalouden ajankohtaisia kuulumisia. Tässä vaiheessa haluan kuitenkin jo kiittää mitä lämpimimmin Seinäjoen ja Etelä-Pohjanmaan keskustalaisia siitä tuesta mitä olette minulle osoittaneet tässä kahden vuoden erittäin vaativina aikoina. Haluan myöskin lämpimästi kiittää siitä suuresta tuesta mitä eduskuntavaaleissa sain täältä maakuntakeskuksesta Seinäjoelta.

Mutta hyvät kuulijat, 60 vuoteen ei ole Etelä-Pohjanmaalta ollut maa- ja metsätalousministeriössä ministeriä mistään puolueesta, ennen kuin itse sain Jari Lepän jälkeen mahdollisuuden tätä virkaa hoitaa 2022 vuoden keväästä lähtien.

Kun puhutaan että nousee liikkuvaan junaan, niin tämä liikkuva juna oli vielä sellainen juna, että se oli jo melkein asemalla. Sain lähinnä katsoa, että mille laiturille junan ajan. Muutamaan painopisteeseen sekä keskeiseen strategiseen kokonaisuuteen päätin maa- ja metsätalousministerinä tarttua.

Ensimmäinen iso asia, johon olen todella paljon käyttänyt aikaa ja vielä viime viikollakin olin Luxemburgissa ja Brysselissä näitä asioita hoitamassa, oli vaikuttaminen EU:n metsäpolitiikkaan ja EU:n suhtautumiseen Suomen metsiin.

Siltä osin olen tavannut neljä eri komissaaria sekä kymmeniä Euroopan parlamentin jäseniä. Viime viikolla tapasin vielä ympäristökomissaarin kabinettipäällikköä. Olin myös perustamassa viime syksynä uutta metsäisten EU-maiden edunvalvontaryhmää; For forest ryhmää, joka pyrkii systemaattisesti vaikuttamaan siihen, että biotalouden mahdollisuudet nähtäisiin enemmän EU:ssa ja, että metsät nähtäisiin EU:ssa entistä enemmän ratkaisuna, ei ongelmana.

Iso asia, johon pyrin vaikuttamaan tällä omalla ministerikaudellani, oli elintarvikeketjun oikeudenmukaisuus ja siltä osin nyt toukokuussa on tullut voimaan uusi elintarvikemarkkinalain muutos, joka parantaa tuottajan asemaa ketjussa. Esimerkiksi maksuajat tiloille lyhenevät sekä tietyt sopimusehdot kielletään kaupan ja teollisuuden toimesta tuottajiin katsottuna.

Useamman, kauaskantoisen lakihankkeen pääsin myöskin viemään läpi tällä vuoden kestävällä ministerikaudellani. Nyt kesällä jakoon tulee lannoitteen- ja sähkön kustannustuki maatiloille. Tämä tuki on kirjanpidosta nähtävä matemaattinen kustannustuki niille tiloille, joilla sähkökustannukset kuluneilla talvella ovat nousseet voimakkaasti tai jotka ovat joutuneet ostamaan hyvin kalliita lannoitteita kuluneen vuoden aika.

Ehkä merkittävin ja pitkäaikaisin päätös omalla ministerikaudellani on ollut uuden eläinten hyvinvointilain säätäminen. Kahdentoista vuoden yrittämisen jälkeen meillä on uusi eläinsuojelua koskeva lainsäädäntö, joka koskee niin lemmikkieläimiä, kuin tuotantoeläimiä. Laki parantaa kautta linjan eläinten asemaa ja hyvinvointia Suomessa, mutta ei kiellä mitään eläintuotantoa.

Myöskin ehdin vielä viimeisellä varsinaisella virassaolon viikolla asettaman työryhmän pohtimaan kestävyyskriteerejä lihalle, jota julkisissa hankinnoissa pystytään käyttämään.

Hyvät kuulijat kaikista tärkein asia, minkä eteen olen pyrkinyt tekemään töitä maa- ja metsätalousministerinä, on ollut suomalaisten tuottajien arvostuksen lisääminen ja sen ymmärryksen lisääminen koko meidän yhteiskunnassamme, että iso osa maanpuolustusta ja turvallisuutta on se, että meillä on suomalaisia tiloja ja suomalaista ruokaa.

Yhtenä yksityiskohtana voi ottaa esille kuluneelta vuodelta sen, että paljon olen pyrkinyt tekemään töitä sen eteen, että maataloustuet kyetään maksamaan totutussa aikataulussa. Etelä-Suomen niin sanotut nautapalkkiot eli eläinpalkkiot niiden maksatusta pystyin aikaistamaan. Ja nyt tänä keväänä olemme pystyneet 140 miljoonalla eurolla aikaistamaan tämän vuoden maataloustukien maksatusta.

Hyvät vapun viettäjät, menneet ovat kuitenkin menneitä ja nyt katse on kaikilla politiikkaa seuraavilla suomalaisilla tulevaisuudessa. Huomenna neljä oikeistopuoluetta aloittavat Säätytalolla uuden hallituksen muodostamisen, Kokoomus, Kristillisdemokraatit, Perussuomalaiset ja RKP.

Tältä osin en halua ryhtyä mestaroimaan muiden puolueiden politiikkaa muuten, mutta yhden vahvan viestin haluan lähettää maa- ja metsätalouden osalta sinne Säätytaloon nelikolle. Nyt on aika lunastaa niitä isoja lupauksia ja suuria puheita, mitä myöskin Etelä-Pohjanmaalla kuultiin kuluneiden kuukausien ja vuosien aikana.

Viestini on Petteri Orvon nelikolle se, että kilpailulaki täytyy avata. Kilpailulakia täytyy nyt muuttaa niin, että kaupan valtaa suhteessa tuottajiin saadaan vähennettyä. Nyt nähdään, ovatko RKP, Perussuomalaiset ja Kristillisdemokraatit valmiita lunastamaan ne kovat lupauksensa, mitä he antoivat vaalikentillä. Erityisesti odotan mielenkiinnolla kokoomuksen ratkaisuja, onko Kokoomus valmis pääministeripuolueena parantamaan tuottajan asemaa ruokaketjussa?

Hyvät kuulijat, edellä esitetyn vetoomuksen jälkeen moni teistä voi miettiä miksi Keskusta ei ole mukana siellä nelikossa ja miksi emme ole itse menossa näitä vaatimuksia toteuttamaan?

Keskusta totesi eduskuntavaalikampanjassaan, että olemme valmiita hallitusvastuuseen, mikäli kannatuksemme on kuluneita gallupmittauksia parempi ja vuoden 2019 eduskuntavaalien tulos ylittyy. Me valitettavasti tiedämme täällä Seinäjoella, että näin ei käynyt ja tulos oli se galluppien osoittama huono ja heikko tulos.

Minusta tämä on toimivan demokratian merkki ja meidän keskustalaisten vahvoina kansanvallan tukijoina pitää olla tyytyväisiä siitä, että nyt hallitusta ovat kokoamassa vaalit voittaneet puolueet.

Suomessa kaikki puolueet ovat hallituskelpoisia ja erilaisia enemmistöhallituksia pystytään muodostamaan ja nyt vuorossa on tällainen oikeistolainen enemmistö. Katson myöskin, että vaaleissa ison voiton saaneet puolueet, Perussuomalaiset ja Kokoomus, ovat vastuussa omille äänestäjilleen, myös täällä Etelä-Pohjanmaalla siinä, että he saavat nyt yrittää ja pyrkiä näyttämään omat kyntensä.

No millaista oppositiopolitiikkaa Keskusta sitten tulee tekemään? Joskus on sanottu, että myös oppositiosta käsin voi palvella isänmaata. Oppositiossa tehdään aina omaa politiikkaa. Nyt on syntynyt joillekin suomalaisessa sellainen käsitys, että meillä on joku hallitusohjelma ja oppositio-ohjelma, näin ei ole. Oppositiossa jokainen puolue toimii omalla tavallaan ja siellä ei tarvitse noudattaa mitään yhteistä ohjelmaa kenenkään muun oppositiossa olevan puolueen kanssa. Keskusta tulee tekemään aivan itsenäistä, omaa oppositiopolitiikkaansa.

Mielestäni Keskustan tulee tehdä rakentavaa ja älyllistä oppositiopolitiikkaa. Meidän ei pidä sortua nyt vaalitappion jälkeenkään sellaiseen asetelmaan, että alkaisimme ampua kaikkea liikkuvaa ja räksyttää jokaisesta asiasta. Mielestäni keskustan tulee äänestää järkevien hallituksen esityksen puolesta. Me voimme tarvittaessa tukea järkeviä uudistuksia, mikäli hallitukselta sellaisia tulee.

Erityisesti meidän pitää vaalia konsensusta ja yhteisymmärrystä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa sekä Natoon liittyvissä kysymyksissä.

Hyvät kuulijat, minusta kaikista tärkein asia tänä vappuna 2023 ja tulevina kuukausina ja vuosina on se, että meidän on saatava muutettua Suomen politiikan asetelmaa.  Suomen politiikka on valitettavasti valunut viime vuosina 1930 ja 1970 totuttuihin asetelmiin, jossa poliittinen kenttä jakautuu kahtia: oikeistoon ja vasemmistoon.

Suomen Keskustan tärkein tehtävä, tulevina kuukausina ja vuosina on osoittaa, että on olemassa myös se kolmas vaihtoehto; vapaan kansan suora tie. Poliittinen Keskusta, keskivaihtoehto. Sen eteen meidän pitää nyt kaikkien pystyä tekemään töitä ja pystyä uudistamaan myös puoluetta.

Erityisesti tahdon Seinäjoen keskustalaisille sanoa viestinä sen, että meidän keskustalaisten on avauduttava tavallisten ihmisille. Meidän on mentävä puhumaan ihmisten luo ja kysymään ihmisiltä, mitä he odottavat Keskustalta ja mitä he toivovat meidän tekevän. Keskustan on avauduttava tavallisille ihmisille. Meidän pitää saada liian sisäänpäin lämpiävä meininki loppumaan. 

Olen kuitenkin täysin vakuuttunut siitä, että jatkossakin Suomessa tarvitaan sitä vapaan kansan suoraa tietä. Olen vakuuttunut siitä, että samalla tavalla, kun päivät lämpenee ja aurinko nousee entistä korkeammalle, samalla tavalla hyvää aatteellista työtä tekemällä myös Keskustan kannatus nousee. Näillä sanoilla haluan toivottaa kaikille oikein vihreää, valoisasti tulevaisuuteen katsovaa vappua ja kaikille ruokatalouden kanssa eläville oikein iloista ja innostavaa kylvöaikaa. 

Antti Kurvinen

Maa- ja metsätalousministeri

Kansanedustaja

Jaa tämä ystävällesi