Antti Kurvinen

Puhe Vaasan 4H-yhdistyksen 80-vuotisjuhlissa 11.5.2023

Jaa tämä ystävällesi

Muutosvarauksin

Hyvä synttäreitään viettävä Vaasan 4H-yhdistys,

4H-harrastus ulottuu laajalle maaseudulle tarjoten sen lapsille ja nuorille kehittävän harrastuksen. 4H-yhdistyksissä opitaan hienolla tavalla paitsi arjen taitoja myös monia maaseudun ammatteihin liittyviä taitoja. Järjestö tukee työelämävalmiuksien (mm. menestyksekkäällä toimintamallilla ”Kolme askelta työelämään”) edistämisen lisäksi vahvasti yrittäjyyttä. Valtakunnan tasolla 4H-toiminnan mahdollistama nuorten palkka- ja yrittäjätulo oli yhteensä 7,5 milj. euroa (suurin osa työllistyneistä oli alle 18-vuotiaita, joiden on muuten haastava saada työkokemusta) ja 4H-nuorten perustamia yrityksiä yli 2 000 kpl v. 2022. Olen varmasti oikeassa väittäessäni, että täällä Vaasan 4h-yhdistyksessä yritysten määrä ylittää reippaasti yhdistysten keskiarvon.

Järjestössä on ymmärretty nuoren ensimmäisen työkokemuksen tärkeys ja tätä onkin lähdetty edistämään ”vaatimattomalla tavoitteella” mahdollistaa kesätyö kaikille peruskoulunsa päättäville nuorille.

4H-järjestö täydentää työllään ja yrittäjyydellään kuntien palvelutarjontaa muun muassa perheiden ja vanhusten osalta. Lisäksi järjestön laaja metsätoiminta luo tuleville metsänomistajille, metsäammattilaisille, luontoihmisille ja päätöksentekijöille monipuolista metsäkuvaa.

4H-järjestön nuoria palkitseva kerhotoiminta on hyvin suosittu muun muassa siitä syystä, että nuoret pääsevät myös vetämään kerhotoimintaa, mikä tuo arvokasta kokemusta nuorille heidän itsenäistymisensä polulla. Tuonkin yhtenä epäkohtana esille sen, että harrastamisen Suomen malli ei mahdollista nuorten vetämää kerhotoimintaa, mikä on valitettavaa, sillä tällainen kokemus olisi nuorille äärimmäisen tärkeää.

Nuorten huolta mm. ilmastonmuutoksesta ei helpota yhtään se, että nuoret valitettavasti kokevat, ettei heillä ole tarpeeksi keinoja vaikuttaa. Mielestäni nuorten vaatimuksia tulee kuunnella ja nuoria tulee jatkossa osallistaa entistä paremmin päätöksentekoon. Näen tässä tulevaisuudessa myös 4H-järjestöllä entistä merkittävämmän roolin.

Maa- ja metsätalousministeriölle on tärkeää, että myös kaupunkien lapset ja nuoret saavat tietoa lähiympäristön ekosysteemistä ja luonnontuotteista, lähiruuasta, alkutuotannon ja elintarviketalouden toiminnasta ja metsäympäristöstä. Onkin kaikki syy edistää maaseudun ja kaupunkien vuorovaikutusta.

Kestävä kehitys on aina ollut 4H-toiminnan keskiössä. 4H-järjestön missio ”Kestävää kasvua tekemällä oppien” kuvaa upeasti myös sen, ettei kestävä elämän tapa ole järjestössä vain sanahelinää. Kun muut puhuvat, niin 4H-järjestössä on ollut tapana toimia ja oppia tekemällä. Olen kiinnittänyt ilolla huomioita, miten nuoret tekevät päivittäin töitä 4H-harrastuksessaan ilmastonmuutoksen hillinnän eteen. 4H-järjestössä muun muassa opitaan kokkamaan kestävästi, kerätään kierrätykseen vuosittain yli 700 000 kiloa muovisia lannoite- ja siemensäkkejä sekä edistetään luonnontuotteiden käyttöä. Lisäksi taimiteko työllistää vuosittain yli 200 nuorta taimien istuttamiseen ja uusien metsien luomiseen. Toiminta antaa meille kaikille myös oivan mahdollisuuden kompensoida hiilidioksidipäästöjämme.

Kestävä kasvu tekemällä oppien näkyykin 4H-järjestön päivittäisessä toiminnassa. 4H-järjestöä on myös viime vuosina palkittu asian edistämisestä, mm. voittamalla Keskuskauppakamarin vuoden vastuullisuusteko -palkinnon ja Luonnontuotealan toimijoiden vuoden luonnontuotetoimija -palkinnon. Erityisen hienoa tunnustuksissa on se, että ne nostavat esiin lasten ja nuorten parissa tehdyn työn tärkeyden.

Hyvät kuulijat

Tällaisena epävarmoina aikoina korostuu aivan erityisellä tavalla kansalaisjärjestöjen rooli. Onkin erityisen arvokasta, että 4H-nuorisotyö ylettyy kaikkialle Suomeen ja on sitä kautta turvaamassa yhteiskuntamme peruspilareita. 4H on onnistunut erinomaisella tavalla säilyttämään perusarvonsa ja elinkelpoiset toimintamuotonsa. Järjestöllä on myös tärkeä rooli siinä, että lasten ja nuorten usko hyvään tulevaisuuteen säilyy.

Tänään täällä Alkulan tilalla synttäreitään viettävä Vaasan 4H-yhdistys osoittaa konkreettisesti sen, että vahvan tulevaisuususkon lisäksi järjestö on pysynyt ajan hengessä ja pystynyt muuntautumaan ja pysymään houkuttelevana nuorten ja lasten järjestönä kunnioitettavat 80 vuotta. Kaikkeen tähän on tarvittu aktiivisten jäsenten lisäksi ammattitaitoisia toimihenkilöitä unohtamatta vapaaehtoistyötä tekeviä sekä luottamushenkilöitä. Onkin aivan selvää, etteivät yhdistyksen tulokset olisi näin loistavia ilman teidän kaikkien ainutlaatuista työpanostanne ja sitoutuneisuuttanne.

Maa- ja metsätalousministerinä minulla on ilo onnitella 80 vuotta täyttävää Vaasan 4H-yhdistystä.

Antti Kurvinen

Maa- ja metsätalousministeri

Jaa tämä ystävällesi