Antti Kurvinen

Puhe MTK:n valtuuskunnan kevätkokouksessa

Jaa tämä ystävällesi

Olin MTK:n valtuuskunnan kevätkokouksessa kertaamassa vuoden mittaisen maa- ja metsätalousministerin pestini toimia. Aika riitti moneen, mutta ei ihan kaikkeen. Täytyi keskittyä olennaiseen.

Pyrin omalta osaltani nostamaan ja pitämään korkealla kotimaisen maatalouden ja maataloustuottajan arvostusta. Kotimainen maa- ja metsätalous, ruoka ja puuraaka-aine, ovat huoltovarmuuden ydintä. Yksi keskeinen toimi oli parantaa maataloustuottajan asemaa suhteessa kauppaan elintarvikemarkkinalain uudistamisella.

Ruokaketjun oikeudenmukaisuuden lisäämistä täytyy tulevalla kaudella jatkaa, haastankin seuraavan hallituksen ottamaan tämän pöydälle. Muita toimia kaudellani olivat mm. määräaikainen sähkö- ja lannoitetuki maataloudelle, ennakoitavuutta pitkälle tulevaisuuteen tuova uusi eläinten hyvinvointilaki sekä lihan kestävyyskriteereiden valmistelu tuoreessa työryhmässä. Kestävyyskriteereiden tavoitteena on mahdollistaa julkisten hankintojen kohdentaminen vain sellaiseen lihaan, jotka on tuotettu suomalaisten laatustandardien mukaisesti.

Keskityin vuoden aikana myös metsävaikuttamisen lisäämiseen EU-kentillä. Tapasin neljä komissaaria ja lukuisia ulkomaisia europarlamentaarikkoja. Perustimme viime lokakuussa metsämaiden For Forest -ryhmän yhteistyön tiivistämiseksi. Suomessa metsät ovat ratkaisu, ei ongelma ja niistä riittää moneksi, sekä metsäteollisuuden raaka-aineeksi että suojeluun. Tämä oli viestini EU-kentillä.

Kävin kevätkokouksessa läpi myös uuden ohjelmakauden tukimaksatusaikatauluja. Ruokaviraston viime lokakuussa ilmoittamasta aikatauluista noin 140 miljoonaa euroa on saatu siirrettyä nyt tämän vuoden puolelle. Työ kuitenkin edelleen jatkuu, mandaattini loppuun saakka.

Kuten todettu, vuodessa ehti paljon, mutta ei kaikkea. Maataloushallinnon resurssit on turvattava, mutta samaan aikaan tarvitsemme jatkossa enemmmän ketteryyttä ja ratkaisukeskeistä asennetta.

Kotimaisen ruoan tuotanto on osa Suomen kokonaisturvallisuutta. On ollut etuoikeus tällaisina aikoina toimia maa- ja metsätalousministerinä.

Antti Kurvinen

Maa- ja metsätalousministeri

Kolmannen kauden kansanedustaja

Jaa tämä ystävällesi