Antti Kurvinen

Poliisi Reinikainen partioimaan kentälle

Jaa tämä ystävällesi

Julkaistu Pohjalaisessa 26.1.2019

Viime viikolla Keskusta julkisti sisäisen turvallisuuden ja oikeuspolitiikan linjauksen, jonka työryhmän puheenjohtajana olen saanut työskennellä.

Turvallisuus on kaikkea sitä, mitä ympärillämme tapahtuu. Siinä on kyse tunteesta. Tavoitteena täytyy olla, että jokainen suomalainen pystyy kokemaan olonsa turvalliseksi arjessaan.

Perinteisesti turvallisuus-käsitteellä viitataan koviin, mitattaviin arvoihin: poliisiin ja armeijaan, niiden selkeästi mitattaviin suorituskykyihin. Käsitteellä on muitakin merkityksiä. Riittävätkö rahat ensi kuun vuokraan, uskallanko kävellä yksin kaupungin läpi aamuyöllä?

Sisäinen turvallisuus ei ole siten vain viranomaisten toimintaa. Sisäiseen turvallisuuteen vaikuttavat olennaisesti syrjäytyminen, tuloerot, työttömyys, alkoholi- ja päihdepolitiikka ja taloustilanne. Erilaisilla yhteisöillä, esimerkiksi perheillä, kouluilla, lähiyhteisöillä ja sosiaali- ja terveystoimella on keskeinen vastuu turvallisuuteen liittyvästä hyvinvoinnista.

Johtamassani työryhmässä sisäinen turvallisuus rajattiin pääosin sisäministeriön alaisiin toimijoihin. Sisäisen turvallisuuden viranomaisiin lasketaan myös tuomioistuimet, syyttäjänvirastot, Rikosseuraamuslaitos ja tulli.

Suomessa päävastuun sisäisestä turvallisuudesta kantavat verovaroista rahoitetut viranomaistahot. Merkittävä rooli on kuitenkin myös erilaisilla vapaaehtoistoimijoilla: vapaaehtoinen pelastuspalvelu VAPEPA, Veripalvelu, meripelastusyhdistykset, sopimuspalokunnat.

Tuoreessa linjauksessamme on selkeä vaatimus siitä, että poliisien määrää pitää pystyä nostamaan 7 200 poliisin tasosta 7 850 poliisin tasoon vuoteen 2023 mennessä.

Suomessa on tähän saakka ollut valmiutta uudistaa vain poliisin hallintorakenteita. Kunnollisiin tehtävälähtöisiin kokonaisuudistamisiin ei ole ollut valmiutta. Meidän täytyy myös selvittää harvaanasuttujen alueiden turvallisuuden parantamiseksi mahdollisuus lähipoliisijärjestelmän käyttöönottamiseen.

Legendaarisessa Tankki täyteen -sarjassa esiintyi kaikkien tuntema lähipoliisi Reinikainen, jota oli helppo lähestyä. Tarvitsemme reinikaiset takaisin. Poliiseja ei pidä palkata keskushallintoon Helsinkiin. Tarvitaan alueensa tuntevia poliiseja niin lähiöihin kuin maalle. Nykyään muutaman reinikaisen pitää päivystää myös somessa.

Esitämme linjauksessa myös maahanmuuttoon jämäkkää keskilinjaa, jossa pää pidetään kylmänä ja sydän lämpimänä. Maahanmuuton painopistettä on siirrettävä kohti kiintiöpakolaisuutta EU:n tehokkaan ulkorajojen valvonnan avulla. Turvapaikkahakemusten käsittelyaikoja on saatava merkittävästi lyhennettyä.

On muistettava, että maahanmuutossa ei ole kyse vain turvapaikanhakijoista ja kiintiöpakolaisista. Suomeen tullaan myös työn ja opintojen perässä.

Työperäisen maahanmuuton tarveharkinnasta on luovuttava asteittain. Jokainen, jolla on valmis työ- tai opiskelupaikka, voi tulla meille lähtökohtaisesti. Jokainen, joka tekee työtä, maksaa veroja, noudattaa lakia ja Suomen tapoja, on tervetullut.

Antti Kurvinen
Keskustan kansanedustaja Kauhavalta

Jaa tämä ystävällesi