Antti Kurvinen

Ilkka: \”Perustuslakivaliokunnan pitää unohtaa julkisuuspeli\”

Jaa tämä ystävällesi

Julkaistu Ilkassa 24.11.2016

PÄÄKIRJOITUS (s. 14)

Sote-uudistuksen pohjalainen soppa Vaasan keskussairaalan päivystyksen laajuudesta on saanut uusia mausteita.
Perustuslakivaliokunnan kuultavina olleet professorit Markku Suksi ja Olli Mäenpää ovat vahvistaneet vaasalaisten käsitystä siitä, että heille kuuluu perustuslaissa olevien kielellisten oikeuksien vuoksi laajan päivystyksen keskussairaala.
Åbo Akademissa julkisoikeuden professuuria hoitavan Markku Suksin mukaan hallituksen sote-esitys ei voi mennä läpi ilman perustuslain vaatimaa käsittelyä, jos Vaasa jää ilman laajaa päivystystä.
Jos taas laki halutaan hyväksyä normaalina lakimuutoksena, Vaasan on saatava Seinäjoen paikka laajan päivystyksen sairaalana tai yksiköitä on perustettava kolmetoista, vaatii Suksi.
Professorit ovat ottaneet poikkeuksellisesti asiaan julkisuudessa kantaa jo ennen kuin perustuslakivaliokunnan lausunto on valmistunut.
Ministeri Juha Rehula haluaa antaa valiokunnalle työrauhan ja pidättäytyy kommentoimasta kesken olevaa työtä. Samoin tekee valiokunnan jäsen Antti Kurvinen. Kurvinen paheksuu professorien käytöstä.
Sote-lain muutoksen valmistelussa on kertaalleen jo tehty perustuslaillinen arviointi, jossa erityisesti kielelliset oikeudet on käyty läpi.
Professorit kritisoivat, että lakiesityksessä on tehty kielellisistä oikeuksista tulkintavirhe. Mäenpää epäilee virhettä tahalliseksi. Suksi heittää lisää vettä kiukaalle ja arvioi virheen johtavan hallituskriisiin.
Professorien puolueettomuus ja luotettavuus olisi vaikuttanut vahvemmalta, jos he olisivat tyytyneet esittämään mielipiteensä vain valiokunnalle. Nyt professorit sortuivat hakemaan julkisuudelta myötätuulta näkemyksilleen. Syitä voi vain arvailla.
Varsinkin Seinäjoen nostaminen vielä kerran Vaasan kilpailijaksi tuntuu poliittiselta tarkoitushakuisuudelta. On syytä korostaa, että Seinäjoki kuuluu laajan päivystyksen sairaaloiden joukkoon riippumatta siitä, miten Vaasan keskussairaalan käy.
Vaasalainen kansanedustaja Susanna Koski (kok.) jyrähtää tärkeästä asiasta: Oikeudenmukaisen lainsäädäntötyön kulmakivinä ovat valiokuntatyöskentelyn luottamuksellisuus ja työrauha. Nyt perustuslakivaliokunnasta on vuodettu tietoa maakunnan ruotsinkieliselle medialle.
Sote- ja maakuntauudistus etenevät myrskyssä, mutta lähestulkoon aikataulussa. Tosin SDP ja vihreät ovat ilmoittaneet, että peruvat ja kaatavat uudistuksen kunhan pääsevät seuraavien vaalien jälkeen hallitukseen.
Vuosi sitten puolueet pitivät sote-mallia melko hyvänä. Asiat eivät muutu, mutta kriittisyys kasvaa, kun vaalit lähestyvät.

 

Jaa tämä ystävällesi