Antti Kurvinen

Nuorille töitä ja vahva ote omaan elämään

Jaa tämä ystävällesi

Julkaistu Nuorisotakuu -blogissa 7.3.2018

Juha Sipilän hallitus haluaa tehdä määrätietoista työtä nuorten syrjäytymisen vähentämiseksi. On ollut erittäin hälyttävää kuulla, että meillä on Suomessa arviolta noin 69 000 syrjäytymisen vaarassa olevaa nuorta. Sipilän hallitus on halunnut kiireesti tarttua tähän.
Nämä syrjäytymisvaarassa olevat tai jo syrjäytyneet nuoret halutaan saada mahdollisimman nopeasti takaisin elämänpolulle, joka kantaisi tulevaisuudessa. Tänä vuonna on aloitettu toimet, joiden painopiste on nuorisotyöttömyyden vähentämisessä.
Hallitus on halunnut tarttua nuorisotyöttömyyteen kattavalla omalla toimenpidepaketilla. Ja nuorisotyöttömyyttä halutaan nyt vähentää eri hallinnonalojen yhteisin toimin.
Tänä vuonna on lisätty ammatillisen koulutuksen aloituspaikkoja aloille, joilla on työvoimatarvetta. Työttömyysturvaa on muutettu aktiivisemmaksi. Työttömyysturvalla halutaan myös helpottaa sekä nuorten opiskelua että yritystoiminnan aloittamista.
Koulutuksen kautta työelämään siirtyvä nuori tarvitsee myös henkistä tukea, ja näiden kaikkien palvelujen yhdistämistä. Ravistelevaa on kuulla, että joka viides nuori kärsii mielenterveysongelmista. Nämä nuoret tarvitsevat rinnalla kulkijoita, jotka auttavat nuoren elämänhallinnan tukemisessa hyvin matalan kynnyksen kautta.
Hallitus päätti viime syksynä nuorten matalan kynnyksen palvelumallin eli Ohjaamo-toiminnan lisärahoituksesta ja vakiinnuttamisesta. Tämä on koettu nyt erittäin hyväksi malliksi juuri sen matalan kynnyksen ja eri palvelujen yhdistämisen vuoksi. Lisäksi hallitus on osoittanut 3 miljoonaa euroa nuorten psykososiaalisen tukipalvelun rakentamiseen Ohjaamoiden yhteyteen.
Olemme halunneet myös lisätä palkkatuen tarjontaa alle 30-vuotiaille määräaikaishaastattelujen yhteydessä. Lisäksi nuoria ohjataan TE-toimistoista esimerkiksi yksityisten palvelutuottajien tuottamiin palveluihin. Palveluntuottajalle maksetaan siitä, että nuori etenee omalla polullaan joko koulutukseen tai työhön. Tavoitteena on, että 10 000 alle 30-vuotiasta nuorta pääsee omalle vahvalle polulleen tätä kautta.
Nuoren kannalta on olennaista, että pääsee mahdollisimman nopeasti mukaan työelämään koulutuksen saatuaan. Pidän tärkeänä, että kaikki nuoret pystytään saamaan samaan kelkkaan ja ymmärtämään, että työ on keskeinen osa elämää peruskoulun jälkeen. Niin työelämä, kuin elämä yleensäkin on täynnä mahdollisuuksia. Toiset tietävät tarkalleen, miten haluavat edetä, ja toiset tarvitsevat enemmän apua ja tukea löytääkseen näitä mahdollisuuksia. Kun mahdollisuus on edessä, siihen on vain uskallettava tarttua.
Maaliskuun hanget kutsuvat nyt virkistymään ja liikkumaan. Aurinkoisia talvipäiviä kaikille!

Antti Kurvinen
Keskustan varapuheenjohtaja,
kansanedustaja Kauhavalta

Jaa tämä ystävällesi