Antti Kurvinen

Näin sote toimii 2019

Jaa tämä ystävällesi

Julkaistu Aviisissa 1.12.2016

Nyt käynnissä oleva Suomen itsenäisyyden ajan suurimman hallintouudistuksen sosiaali- ja terveyspalvelujen vaiheittainen käytännön toteutus aloitetaan 1.1.2019. Nyt luodaan suomalainen sotemalli, joka perustuu valinnanvapauteen. Se räätälöidään suomalaiseen tarpeeseen ottaen oppia muiden maiden hyvistä ja huonoista kokemuksista.

Mallissa on neljä tasoa: laajasti perustason palveluja tarjoava sosiaali- ja terveyskeskus, suppeamman palveluvalikoiman omatiimi tai sote-asema, palveluseteli ja henkilökohtainen budjetointi.
Lähtökohtana ovat ihmisten erilaiset palvelutarpeet. Perustason palveluissa asiakkaille varmistetaan yhdenvertainen mahdollisuus valita julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin tuottaja. Samalla säilytetään nykyinen oikeus valita julkisen sektorin tuottajien välillä.

Asiakas valitsee koko valtakunnan alueelta uudistettuja sotepalveluita antavan palveluntuottajan. Tätä kutsutaan sote-omatiimiksi.

Omatiimi-palvelut ovat usein tarvittavia, mm. kertaluonteisia tai toistuvia neuvonta- ja vastaanottopalveluita. Näillä terveyspalveluilla toteutetaan ennaltaehkäisyä ja hoidetaan yleisiä oireita, akuuttisairauksia ja pitkäaikaisia terveysongelmia. Omatiimi ohjaa tarvittaessa jatkohoitoon ja sillä on kokonaisvastuu asiakkaastaan.
Erityishoitoa vaativa palvelutarpeen arviointi tehdään asiakkaalle maakunnan palvelulaitoksessa. Asiakas valitsee itse maakunnan palvelulaitoksen toimiyksikön, joka antaa nämä palvelut.

Palvelutarpeen arvioinnin jälkeen kiireettömässä hoidossa ja palvelussa maakunnan palvelulaitos antaa asiakassetelin tai henkilökohtaisen budjetin (esim. vammaispalvelut), joiden avulla asiakas valitsee hoitopaikkansa tai tarvitsemansa palvelun tuottajan.

Jaa tämä ystävällesi