Antti Kurvinen

Muutosten keskellä tärkeintä on turvallisuus

Jaa tämä ystävällesi

Julkaistu Ilkka-Pohjalaisessa 2.4.2022
Poikkeuksellisista ajoista on alkanut tulla uusi normaali. Yli kaksi vuotta kestänyt koronapandemia on saanut kylkeen ulko- ja turvallisuuspoliittisen tilanteen dramaattisen muutoksen.

Muutoksia on myös omassa elämässäni. Itselläni tehtävät valtioneuvostossa muuttuvat tämän kuun lopulla. Keskustan ministerikierrätyksen seurauksena siirryn maa- ja metsätalousministeriksi jatkamaan Jari Lepän työtä. Vaihdokseen asti jatkan tiivisti työtäni opetus- ja kulttuuriministeriössä Lepän hoitaessa tehtävänsä täysillä loppuun. Maa- ja metsätalousministerin tehtävä on vaativa ja raskas. Tartun uuteen virkaan nöyränä, mutta päättäväisenä.

Hallituspöydässä kevään suurimmaksi asiaksi on noussut ulko- ja turvallisuuspolitiikka sekä huoltovarmuus. Energia, ruoka sekä niiden hinta ja riittävyys. Kokonaisuudessaan kiristynyt geopoliittinen tilanne ja energian hintojen nousu ovat tuoneet esiin energian toimitus- ja huoltovarmuuden tärkeyden meidän kaikkien jokapäiväiseen arkeen.

Kaikissa olosuhteissa tärkeintä on taata turvallisuus suomalaisille. Meidän täytyy pitää huoli omavaraisuudesta kaikissa tilanteissa. Ruokaa on riitettävä kaikille. Tuvat on pidettävä lämpimänä ja pyörät pyörimässä.

Suomeen tuodaan merkittävä määrä energiaa Venäjältä. Energiansaannin turvaamiseksi useat yritykset ovat jo ilmoittaneet alkavansa hankkia energiaa muualta. Siinä missä öljyllä ja kivihiilellä on globaaleina polttoaineina useita hankintalähteitä, metsähakkeen ja turpeen saatavuus perustuu vahvasti kotimaan markkinoihin.

Avainasemassa onkin nyt kotimainen metsähakkeen tarjonta ja turpeen käytön lisääminen. Metsähakkeen osalta suunnitelmana on nyt kotimaisen puunhankinnan toimitusketjun parantaminen kannustamalla metsänhoidon rästien toteuttamiseen ja pidemmällä aikavälillä terminaaliverkoston kehittämiseen.
Venäjältä tuotua haketta korvataan myös turpeella. Neova ilmoitti maaliskuussa käynnistävänsä turvetuotannon tänä kesänä. Neovan turvetuotantoalat ja tuotantokoneet riittävät kattamaan Venäjältä aiemmin tuodun hakkeen energiamäärän. Tämän lisäksi Huoltovarmuuskeskus valmistelee toimenpiteitä turpeeseen liittyen.

Fossiilisten polttoaineiden korkea hinta puolestaan kiihdyttää siirtymää kohti uusiutuvia energialähteitä. Myös riippuvuuden vähentäminen Venäjän tarjoamasta fossiilisesta energiasta edellyttää tätä.
Merkittävä on myös maatalouden akuutin kriisiin 300 miljoonan euron tuki. Hallitus on valmistellut kiireesti toimia maatalouden kustannuskriisin helpottamiseksi ja suomalaisen huoltovarmuuden turvaamiseksi.
Maatalouden kannattavuus on pitkään ollut heikko. Huoltovarmuuspaketti ei yksistään ratkaise ongelmaa. Tuotantokustannukset ovat nousseet rajusti ja tilojen maksuvalmiusongelmat kasvavat. Tarvitsemme pysyvää muutosta, jotta turvaamme kotimaisen ruoantuotannon kaikissa olosuhteissa.

Huoltovarmuuden ja turvallisuuden kannalta välttämättömien panostusten tarpeita on kartoitettu kevään aikana hallituksen neuvotteluissa. Tulevissa kehysriihen päätöksissä pitää tunnistaa vaikutukset tavallisen ihmisen arkeen. Turvan tunne on taattava jokaiselle suomalaiselle.

Antti Kurvinen
Tiede- ja kulttuuriministeri
Kauhava

Jaa tämä ystävällesi