Antti Kurvinen

Miksi keskusta on hallituksessa?

Jaa tämä ystävällesi

Julkaistu Pohjalaisessa 29.6.2019

Uuden hallituksen tärkein tehtävä on eheämmän Suomen rakentaminen. Kahtiajakautuminen pitää pysäyttää ja saada kaikki suomalaiset samaan veneeseen.

Puolueiden tärkein tehtävä on vaikuttaa tavallisen ihmisen arkeen ja koko yhteiskunnan kehitykseen. Mennyt kevät on ollut keskustalle vaikea ja saimme rökäletappion. Keskusta sai vaaleissa kuitenkin yli 420 000 suomalaisen luottamuksen. Koimme vahvasti, että meillä on velvollisuus käyttää tätä luottamusta vaikuttavimmalla mahdollisella tavalla.

Kansanvallassa vaikuttamiseen tarvitaan luottamuksen ohella kykyä yhteistyöhön. Parhaiten vaikutetaan olemalla niissä pöydissä, joissa päätöksiä tehdään. Keskusta sai hallitusneuvotteluissa kaikki kymmenen kynnyskysymystään läpi.

Neljä vuotta sitten päätettiin leikkauksista. Parannuksiin on nyt mahdollisuus, koska perusta eli Suomen talous laitettiin keskustan johdolla viime vaalikaudella kuntoon. Työpaikkoja tuli noin 140 000 lisää. Uusi punamulta jakaa nyt niitä hedelmiä, jotka kylvettiin Sipilän hallituksen hyvällä taloudenpidolla.

Työllistävää politiikkaa jatketaan tällä vaalikaudella. Myös talouskasvun vahvistaminen vaatii lisätoimia. Hallitusohjelman mukaisesti mitään työllisyyttä parantavaa keinoa ei suljeta tarkastelun ulkopuolelle. Hallituksen työllisyysastetavoitteen saavuttaminen ja tähän linkittyvä julkisen talouden tasainottaminen vaatii työn tarjontaa ja kysyntää lisääviä uudistuksia.

Keskeisin ehtomme hallitukseen menemiselle oli, että julkinen talous on tasapainossa vuonna 2023 ja työllisyysaste nousee 75 prosenttiin. Tämä tarkoittaa noin 60 000 uutta työpaikkaa.

Olennaista on helpottaa nuorten, osatyökykyisten ja pitkään työttömänä olleiden työllistymistä, panostaa osaamiseen ja elinikäiseen oppimiseen sekä parantaa edelleen etenkin pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytyksiä.

Keskusta piti Säätytalolla huolen smyös siitä, että yrittäjien verotus ei kiristy. Keskusta varmistaa, että yrittäjä voi myös tulevina vuosina nukkua yönsä rauhassa. Yrittämisen mahdollisuudet ja edellytykset esimerkiksi metsäteollisuuden investoinneille on turvattava koko Suomessa.

Tulevina vuosina parannetaan edelleen lapsiperheiden ja eläkeläisten perusturvaa ja autetaan vaikeuksiin joutuneita perheitä ajoissa nykyistä paremmin.

Viime vaalikaudella aloitettu huonokuntoisten väylien kunnostaminen jatkuu. Nyt päätetyssä lisäbudjetissa käynnistetään erityisesti raideliikenteen hankkeita. Lisätalousarvion lisäksi on syytä muistaa, että hallitusohjelmassa on sovittu perusväylänpitoon tehtäväksi parlamentaarisen työryhmän esityksen mukaisesti vuodesta 2020 eteenpäin 300 miljoonan euron vuosittainen tasokorotus. Rahaa käytetään myös kuluvalla vaalikaudella alempiasteisen tieverkon kunnostamiseen sekä yksityisteihin.

Maailmantilanteen takia tulevaisuus voi tuoda eteemme mitä tahansa. Epävarmoina aikoina pieni maa pärjää vain yhteistyöllä. Rakentavalla yhteistyöllä Suomi johtaa myös Euroopan unionia seuraavat puoli vuotta.

Antti Kurvinen
Keskustan kansanedustaja Kauhavalta

Jaa tämä ystävällesi