Antti Kurvinen

Maatalouden ja vesiviljelyn määräaikaiset kustannustuet

Jaa tämä ystävällesi

Hallitus on tänään antanut esityksensä määräaikaisista maatalouden ja vesiviljelyn kustannustuista 96 miljoonaa euroa. Näillä kustannustuilla korvataan osittain sähkön ja lannoitteiden hinnannoususta aiheutuvaa tuotantokustannusten nousua. Tätä tukea ei saa kaikki, vaan tuki ohjataan kohdennetusti tiloille, joilla sähkön ja lannoitteiden kustannusten noususta on aiheutunut erityisen kovia lisäkustannuksia. Sähkötuella tuetaan toimintaedellytyksiä erityisesti kotieläintiloilla ja kasvihuoneissa.

Usealla tilalla lannoitteita on edelleen hankkimatta kevään kylvöjä varten, joten Lannoitetuki mahdollistaa usean tilan kylvöt tänä keväänä. Lannoitetuella turvataan erityisesti huoltovarmuutta. Tuen myöntäminen perustuu toteutuneisiin kustannuksiin ja tuen maksatus alkaa, kunhan tuenhakijan hakemus liitteineen on valmis päätettäväksi. Tuki tulee hakea 31.7.2023 mennessä.

Sähköstä korvataan 40 % hintavälillä 13 cnt/kwh – 40 cnt/kwh, yksittäisen tuenhakijan minimi tuki voi olla 500 € ja enimmillään 50 000€.

Lannoitteista korvataan 35 % hintavälillä 500€/tn – 800 €/tn, yksittäisen tuenhakijan minimi voi olla 500 € ja enimmillään 35 000€.

Tämä ei ratkaise maatalouden kannattavuusongelmaa, siihen ratkaisu löytyy kaupan puolelta.

Lisätietoja: Pertti Hakanen, ministerin erityisavustaja, etunimi.sukunimi@gov.fi, 050 050 5997.

Jaa tämä ystävällesi