Antti Kurvinen

Kurviselle neljä valiokuntaa: uusi tiedusteluvaliokunta, suuri valiokunta, työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ja tulevaisuusvaliokunta

Jaa tämä ystävällesi

Tiedote 15.6.2019

Kauhavalainen kansanedustaja, uusi Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen on valittu toimimaan jäsenenä tiedusteluvalvontavaliokunnassa, tulevaisuusvaliokunnassa, työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa ja suuressa valiokunnassa. Lisäksi Kurvinen toimii jatkossa jäsenenä Ylen hallintoneuvostossa ja ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen varaedustajana. Keskustan eduskuntaryhmä nimesi torstaina 13.6. edustajat eduskunnan alaisiin toimielimiin, jotka valitaan täysistunnossa virallisesti ensi viikolla.

– Uuden erittäin haastavan ryhmyrin tehtävän myötä kansanedustajan työni luonne muuttuu. Painopiste puheenjohtajana siirtyy nyt valiokunnista täysistunnoissa esiintymiseen ja erilaisiin eduskunnan ja hallituksen neuvotteluihin. Kuitenkin jokaisen kansanedustajan tulee olla jäsenenä joissakin valiokunnissa ja minullekin rakentui mielenkiintoinen ”salkku”, sanoo Kurvinen.

Erityisen innoissaan Antti Kurvinen on suuren valiokunnan ja tiedusteluvalvontavaliokunnan varsinaisista jäsenyyksistä.

– Viime vaalikauden yksi pitkäkestoisimpia muutoksia oli uuden tiedustelulainsäädännön säätäminen. Puolustusvoimille ja suojelupoliisille säädettiin aivan uudenlaisia valtuuksia seurata esimerkiksi tietoliikennettä kansallista turvallisuutta uhkaavan toiminnan paljastamiseksi ajoissa. Tiedustelulainsäädäntö on välttämätön työkalu isänmaan suojaamiseen, mutta tällaisia valtuuksia viranomaisille annettaessa on huolehdittava tiedustelijoiden riittävästä valvonnasta, kertoo Kurvinen.

Tiedusteluvalvontavaliokunnan tulee parlamentaarista valvontatehtäväänsä hoitaessaan mm. valvoa tiedustelutoiminnan asianmukaisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta, seurata ja arvioida tiedustelutoiminnan painopisteitä, seurata ja edistää perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista tiedustelutoiminnassa.

Suuren valiokunnan tärkein tehtävä on toimia eduskunnan EU-politiikasta vastaavana valiokuntana. Suomessa eduskunnalla muihin jäsenmaihin verrattuna poikkeuksellisen paljon valtaa EU-asioihin. Ennen EU:n huippukokouksia jokaisen hallituksen ministerin on haettava suurelta valiokunnalta tuki Suomen linjalle tulevaan kokoukseen.

– Suuresta valiokunnasta on tulossa ”päävaliokuntani”. Euroopan unionissa eletään rajua murroskautta. Brexit, maahanmuutto ja talouden ongelmat haastavat EU:ta, jonka on pakko uudistua pysyäkseen pystyssä. Uusi Euroopan parlamentti on valittu ja komissiota kootaan. Käynnissä ovat neuvottelut EU:n seuraavan seitsenvuotiskauden rahoituksesta. EU:n tulevaisuus ja EU:n rahoitusjärjestelmän jatko ovat äärettömän tärkeitä Vaasan vaalipiirin alueelle mm. maatalouden ja maaseudun kehittämisen tukien vuoksi, sanoo Kurvinen.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta käsittelee muun muassa työympäristöä, työturvallisuutta, työterveyshuoltoa, työvoimaa, työllisyyttä ja tasa-arvoa koskevaa lainsäädäntöä. Tulevaisuusvaliokunta käsittelee muun muassa tulevaisuuden kehitykseen vaikuttavia tekijöitä, tulevaisuuden tutkimusta ja teknologiakehityksen vaikutuksia.

Keskustan eduskuntaryhmä esittää puheenjohtajaansa myös Ylen hallintoneuvoston jäseneksi ja varajäseneksi kansainväliseen ETYJ-valtuuskuntaan.

Lisätietoja: Antti Kurvinen, p. 044 751 4257   

Jaa tämä ystävällesi