Antti Kurvinen

Kurvinen: Vaasan vaalipiiriin kolme sote-aluetta

Jaa tämä ystävällesi

Keskustan kauhavalainen kansanedustaja Antti Kurvinen haluaa selvittää mahdollisuuden järjestää sosiaali- ja terveydenhuolto Vaasan vaalipiirin alueella nykyisten sairaanhoitopiirien pohjalta. Tämä tarkoittaisi käytännössä kolmea sote-aluetta, joilla olisi omat vaaleilla valitut toimielimensä.

Sosiaali- ja terveysministeriön ja valtionvarainministeriön tilaama sote-selvitys julkaistiin viime viikolla. Siinä ehdotetaan, että sosiaali- ja terveyspalvelut järjestettäisiin Suomessa 9–12 itsehallintoalueella. Tällä hetkellä näistä palveluista vastaavat vielä kunnat, jotka rahoituksen pääosin järjestävät. Uudessa ehdotuksessa valtio olisi ensisijainen rahoittaja.

– Sote-uudistus tulee lakeuksilla järjestää ensisijaisesti maakuntapohjalta. 20 vuotta toiminut kohtuullisen selkeä maakuntajako Etelä-Pohjanmaahan, Keski-Pohjanmaahan ja Pohjanmaahan voisi muodostaa pohjan. Alueen sairaanhoitopiireistä on muokattavissa luontevasti uudet kansanvaltaiset sote-alueet, toteaa Kurvinen.

– Totta kai kolmen sote-alueen kesken on rakennettava vahva yhteistyö ja koordinaatio. Kilpavarustelu veronmaksajien kustannuksella on lopetettava Vaasan vaalipiirissä ja koko maassa, linjaa kansanedustaja.

Kurvinen toimii varsinaisena jäsenenä kunta- ja hallintoasioita käsittelevässä eduskunnan hallintovaliokunnassa, jonka pöydälle sote-uudistus osaltaan tulee.

Keskustan edustaja muistuttaa, että hallitusohjelmassa kirjataan sote-alueiden määräksi korkeintaan 19 kappaletta. Hallitusohjelman linjaus mahdollistaa nykyisten sairaanhoitopiirien kehittämisen moderneiksi sote-järjestäjiksi. Etelä-Pohjanmaan alueella onkin jo aloitettu maakunnallisen soten rakentelu.

– Mikäli Vaasan vaalipiiriin muodostetaan yksi sote-alue, on siinäkin tilanteessa turvattava Seinäjoen keskussairaalan asema erikoissairaanhoidon huippuyksikkönä. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä toimintakykyä ja kapasiteettia on viime vuosina parannettu mittavalla kehitystyöllä. Kaikissa oloissa on Seinäjoen ja Vaasan keskussairaaloiden hyvä työnjako säilytettävä, sanoo Kurvinen.

– Sote-uudistuksessa meidän vaalipiirissämme sekä koko maassa maaseudun lähipalvelut on turvattava säätämällä kriteerit palvelujen tavoittamiselle riittävän lähellä.

Jaa tämä ystävällesi