Antti Kurvinen

Kurvinen tyytyväinen kasvavista nuorisotyölle kohdistetuista avustusvaroista

Jaa tämä ystävällesi

Veikkausvoittovaroista myönnettävät nuorisotyöhön kohdistetut avustukset on jälleen jaettu. Kauhavalainen kansanedustaja Antti Kurvinen pitää tärkeänä, että taloudellisesti haasteellisina aikoina arvokkaalle nuorisotyölle pystyttiin myöntämään jopa edellistä vuotta enemmän avustuksia.

– Nuorten parissa ja heidän hyväkseen työskentelevät järjestöt tekevät mittaamattoman arvokasta työtä koko yhteiskunnan kannalta. On valtavan hienoa, että nyt pystyttiin myöntämään järjestöille avustuksia jopa 200 000 euroa enemmän kuin viime vuonna, sanoo Kurvinen, joka on Opetus- ja kulttuuriministeriön alaisuudessa olevan arviointi- ja avustustoimikunnan varapuheenjohtaja.

Kuluvan vuoden toimintaan on myönnetty kaikkiaan 3,2 miljoonaa euroa 55 valtakunnalliselle nuorisotyötä tekevälle järjestöille.

Avustuksen saajat ovat valtakunnallisia nuorisotyötä tekeviä järjestöjä ja yhteisöjä, joiden toiminnasta ainakin osa on nuorisotyötä ja joiden nuorisotyö on laajuudeltaan verrattavissa valtakunnallisen nuorisojärjestön toimintaan. Suurimpia avustuksen saajia olivat Suomen Nuorisoseurat, Suomen Setlementtiliitto, SETA ja Suomen lasten ja nuorten säätiö.

Nuorisotyötä tekevien valtakunnallisten järjestöjen avustukset ovat harkinnanvaraisia. Avustuksen tarvetta harkittaessa otetaan huomioon muun muassa järjestön suunniteltu ja toteutunut toiminta, toimintaan osallistuvien nuorten määrä, toiminnan vaikuttavuus ja kattavuus, taloudellinen tila, muut julkiset avustukset ja varsinaiseen toimintaan käytettävissä olevat varat.

Lisätietoja: arviointi- ja avustustoimikunnan pääsihteeri Sallamaarit Markkanen (OKM), p. 0295 3 330 319 

Jaa tämä ystävällesi