Antti Kurvinen

Kurvinen suomalaisten puolueiden delegaatiossa Sri Lankassa

Jaa tämä ystävällesi

\"anttikurvinendemo001\"

Nuorten kansanedustajien ja eduskunta-avustajien ryhmä osallistui eduskuntapuolueiden demokratiatukijärjestö Demon ja srilankalaisen järjestön One-Text Initiativen järjestämään nuorten poliitikkojen vuoropuhelua tukevaan työpajaan Sri Lankalla 14.-16. lokakuuta.

Vuoropuhelutyöpajaan osallistuivat Keskustan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Antti Kurvisen lisäksi kansanedustajat Mats Löfström, Saara-Sofia Sirén, Ville Tavio, Ozan Yanar ja Katja Hänninen sekä ryhmäavustaja Evamaria Kyllästinen ja ulkopoliittinen avustaja Elisa Gebhard.

Työpajan tarkoituksena oli antaa vertaistukea Sri Lankan poliittisille nuorille, jotka ovat Demon tuella sitoutuneet ensimmäistä kertaa maan historiassa puoluerajat ylittävään rakentavaan yhteistyöhön vaikuttaakseen maansa kehitykseen ja parantaakseen nuorten edustusta politiikassa.

Työpajassa käsiteltiin mm. Sri Lankalla ajankohtaista perustuslain uudistusta ja sisällissodan jälkeistä sovittelua. Työpajan lisäksi delegaatio vieraili Sri Lankassa muun muassa EU:n Sri Lankan edustustossa, tapasi ammatillisesta koulutuksesta vastaavan ministeri Mahinda Samarasinghen ja Suomen kunniakonsulin. Delegaatiota myös haastateltiin Sri Lankan Rupavahini -tv-kanavalla.

–          Pidän erittäin tärkeänä, että kehitysyhteistyössä tuetaan kohdemaiden demokraattisia instituutioita, oikeusvaltiota ja hyvää hallintoa. Jos demokratia ja lainkuuliaisuus eivät maassa toimi, on suora rahanjakaminen tehotonta ja pahimmillaan vain pönkittää paikallista eriarvoisuutta ja korruptiota. Demo ry:n tekemä työ paikallisten puolueiden tukemiseksi rauhanomaiseen asioiden päätöksentekoon ja monipuoluedemokratiaan on täysin oikeansuuntaista, toteaa Kurvinen.

–          Oli mukava nähdä, miten keskustelujen ja työryhmätyön kautta srilankalaiset nuoret vaikuttajat oppivat Suomen käytännöistä ja saivat myös runsaasti Suomi-tietoutta. Keskustelu oli työpajassa avointa ja rakentavaa.

Antti Kurvinen korostaa parlamentaaristen vierailujen merkitystä Suomi-kuvan ja Suomi-brändin luomisessa sekä viennin edistämisessä. Keskustan varapuheenjohtaja pitää Sri Lankaa potentiaalisena kauppa- ja investointikohteena erityisesti suomalaiselle energia- ja ympäristöalan yrityksille ja koulutusviennille.

–          Ei ole yhden tekevää Suomen globaalin kilpailukyvyn ja maamme viennin kasvattamisen kannalta, vierailevatko suomalaiset poliitikot kehittyvien talouksien maissa vai ei. Sri Lankan 21 miljoonaisessa maassa talous kasvaa 4-6 %:n vuosivauhtia ja väestö on englanninkielen taitoista ja suhteellisen hyvin koulutettua. Kävin matkalla useita keskusteluja liittyen mahdollisuuksiin tuoda suomalaista cleantech- ja energiaosaamista maahan. Erityisesti kiinnostivat aurinkoenergiaan liittyvät hankkeet, kertoo Kurvinen.

–          Sri Lankassa tunnettiin myös Suomen koulutusjärjestelmän saavutukset ja maa voisi olla yksi hyvä kohde suomalaiselle koulutusviennille, päättää Kurvinen.

Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö – Demo on suomalaisten eduskuntapuolueiden yhteistyöjärjestö, joka toimii demokratian edistämiseksi tukemalla suomalaisten puolueiden ja uusien ja kehittyvien demokratioiden poliittisten liikkeiden välisiä yhteistyöhankkeita.

\"anttikurvinendemo002\"

Jaa tämä ystävällesi