Antti Kurvinen

Kurvinen penää keskus­ta­lai­silta arvorohkeutta

Jaa tämä ystävällesi

”Maahanmuutto, eläin­ten­suo­jelu ja kasvisruoka kiinnostavat ihmisiä – niistä pitää meidänkin uskaltaa puhua”

Julkaisyu Suomenmaassa 21.4.2017

Keskusta Keskustan vara­pu­heen­joh­taja, kansa­ne­dus­taja Antti Kurvinen on huolissaan keskus­ta­laisten omaksumasta kape­a­kat­sei­suu­desta yhteis­kun­nal­li­sessa keskustelussa.

Kurvinen ravisteli Suomenmaan Puheenvuoro-palstan kolumnissa omiaan kuntavaalen tiimoilta ja rohkaisi samalla keskus­ta­laisia hakeutumaan myös niin sanotulle ”epämu­ka­vuu­sa­lu­eelle”.

Eli nostamaan keskusteluun myös puolueelle perinteisesti vieraampia ja jopa kiusal­li­si­akin teemoja.

– Me keskus­ta­laiset puhumme mielellämme vaikkapa kunta­ta­lou­desta, kotimaisen ruuasta tai muista itselle läheisistä asioista. Mutta kun tulee puhe enemmän arvolatausta sisältävistä kysymyksistä, niin olemme mieluummin hiljaa, hän taustoittaa kolumninsa viestiä.

Uusia aihepiirejä, joihin keskus­ta­laiset suhtautuvat ikäänkuin laput silmillä, löytyy tämän päivän maailmasta koko ajan lisää.

– Esimerkiksi maahanmuutto, eläin­ten­suo­jelu, kasvisruoka, uskonnot, digi­ta­li­saatio, turkistarhaus, velkaan­tu­minen ja niin edelleen, hän luettelee.

– Nämä asiat kiinnostavat ihmisiä ja erityisesti nuorempaa polvea entistä enemmän. Jos haluamme saada lisää kannatusta myös kaupungeissa, niin niitä pitää vain meidänkin nostaa rohkeammin esille, vara­pu­heen­joh­taja toteaa.

Ongelman ydin piilee Kurvisen havaintojen mukaan erityisesti sukupolvien välillä.

Ne asenteet ja asiat, mitä isä tai isoisä painottivat kotona, ei itsenäistyvän nuoren arjessa välttämättä olekaan aina se ykkösjuttu.

– Keskus­ta­lai­sissa perheissä on totuttu käsittelemään tiettyjä asioita sukupolvien ajan. Kun nuori sitten lähtee esimerkiksi opiskelemaan ja törmää uudempiin aiheisiin, niin keskustalta ei niihin löydykään aina suoria ja selkeitä vastauksia.

– Erityisesti vihreät ja jopa perus­suo­ma­laiset ovat onnistuneet tässä keskustelussa huomattavasti paremmin, Kurvinen huomauttaa.

Vieraampien teemojen nostaminen agendalle ei tarkoita Kurvisen mukaan sitä, että keskustan olisi tingittävä omista perinteisistä arvoistaan.

– Ei suinkaan. Meidän pitää vain ja ainoastaan laajentaa reviiriämme. Alki­o­lai­suu­desta löytyy kyllä päteviä vastauksia uudempiinkin teemoihin. Meidän tehtävämme on uskaltaa puhua ja nostaa niitä esiin.

Teksti: Risto Luodonpää

Jaa tämä ystävällesi