Antti Kurvinen

Kurvinen: Nyt on tuettava talouden elpymistä koko Suomessa

Jaa tämä ystävällesi

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen peräänkuuluttaa hallitukselta ”elinvoimapakettia”, jolla Suomea avattaessa edesautetaan talouden elpymistä koko maassa.

– Tauti itsessään on hyvin hallinnassa. Olemme päässeet pelättyä vähemmällä. Keskustan mielestä voimavaroja on nyt laitettava siihen, että kautta maan lomautetuiksi joutuneet ihmiset pääsevät takaisin töihin ja maakuntien yrittäjät yrittämään.

Kurvinen kiirehtii etenkin matkailua koskevien ohjeiden päivittämistä. Matkailu- ja ravintola-ala on ottanut kovan tällin koronaviruksesta. Mökkeilyn ja kotimaan matkailun nopea liikkeelle saaminen helpottaa alan tukalaa tilannetta ja tukee osaltaan talouden elpymistä läpi Suomen.

– Kun hallitus lähiaikoina neuvottelee epidemian rajoitusten tilanteesta, Keskusta ajaa niihin reippaasti lisää alueellista harkintaa. Yksioikoisista koko Suomea koskevista rätingeistä on mahdollisimman pian siirryttävä alueellisiin rajoituksiin tautitilanteen mukaan.

Myös hallituksen seuraavalla lisäbudjetilla on Kurvisen mukaan jälleenrakennettava taloudellista toimeliaisuutta koko Suomeen. Ennen muuta yritysten investoinnit on saatava liikkeelle.

– Nopeana ratkaisuna Keskusta esittää väylä- ja liikennehankkeiden aloittamista tasapuolisesti kautta maan. Lyhyemmällä aikavälillä korjaus- ja kunnostushankkeet työllistävät suoraan ja elvyttävät taloutta. Pidemmällä aikavälillä toimiva infra on yritysten investointien edellytys ja välttämättömyys Suomen nostamisessa takaisin jaloilleen.

Kurvisen mukaan Keskusta esittää myös korkeakoulujen aloituspaikkojen lisäämistä koko Suomessa sekä lisärahaa kunnille ihmisten peruspalvelujen turvaamiseen sekä lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin tukemiseen.

– Kuntien taloudellinen tilanne on jo pidempään ollut hankala ja tämän taudin myötä se on entistäkin kiperämpi. Jotta kunnat eivät pakon edessä joudu leikkaamaan peruspalveluista, tarvitaan valtiovallan tukea. Leikkaukset osuisivat kovimmin niihin suomalaisiin, joilla jo ennen tätä kriisiä oli vaikeaa.

– Ylipäätään on tärkeää, että samalla kun taloutta elvytetään ja jälleenrakennetaan, pidetään visusti huoli yhteiskunnan eheydestä. Tutkimusten mukaan etenkin vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten hyvinvointi on poikkeusaikana heikentynyt. Siksi on entistäkin päättäväisemmin torjuttava etenkin lapsiperheköyhyyttä ja nuorten syrjäytymistä. Keskustalle tämä on sydämenasia.

Jaa tämä ystävällesi