Antti Kurvinen

Kurvinen: Kokoomusko pelastaa Suomen metsät EU:lta?

Jaa tämä ystävällesi

Kokoomuslainen EU-parlamentaarikko Henna Virkkunen yrittää pestä kokoomuksen käsiä metsäpolitiikassa (HS 8.10.22). Maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvisen mukaan Virkkusen syytösryöppy ei muuta sitä, että kokoomuksen lipun alla operoidaan joka päivä suomalaista metsätaloutta ja kansallista etuamme vastaan Brysselissä.

– Kokoomus on metsäpolitiikassaan Suomen epäjohdonmukaisin puolue. Tämä näkyy mm. kokoomuslaisten EU-parlamentaarikkojen äänestyskäyttäytymisessä Euroopan parlamentissa.
– Kokoomuksen meppiryhmästä käsin lobataan ja äänestetään jatkuvasti Suomelle haitallisten linjausten edistämiseksi, Kurvinen paheksuu.

Kun 14.9.2022 Euroopan Parlamentin jäsenet äänestivät metsiemme kohtalosta eli uusiutuvan energian direktiivin uudistuksesta, antoi kokoomuksen Sirpa Pietikäinen tukensa Suomelle vahingolliselle pohjaesitykselle ja mepit Sarvamaa sekä Virkkunen äänestivät tyhjää. Euroopan parlamentin ottama linja vaikeuttaisi erityisesti nuorten metsien hoidossa syntyvän energiapuun sekä hakkuutähteiden hyödyntämistä energiaksi. Keskustan EU-parlamentaarikot Elsi Katainen ja Mauri Pekkarinen äänestivät ryhdikkäästi Suomen energiahuollolle vahingollista esitystä vastaan.

– Kokoomuskaksikko Virkkunen ja Sarvamaa äänestivät tyhjää ja katselivat vierestä, kun kokoomuksen Pietikäinen liputti Suomen metsäetuja vastaan, Kurvinen ihmettelee.
– Kokoomuksen saldo EU-parlamentissa on miinuksen puolella, puolue vaikeuttaa maamme edunvalvontaa Euroopan areenoilla metsäasioissa, Kurvinen summaa.

Venäjä käy hyökkäyssotaa ja yrittää murtaa EU:n yhtenäisyyttä energia-asioissa. Tässä tilanteessa EU-parlamentin tuoreet kannat metsäenergiaan ovat korostetun kestämättömiä ja arkitodellisuudesta vieraantuneita. Peli ei ole kuitenkaan vielä läheskään pelattu. Direktiivin lopullinen muoto syntyy komission, neuvoston ja parlamentin välisissä neuvotteluissa, joissa linjaukset on mahdollista muuttaa realiteetit ja Suomen intressit tunnustavaan muotoon.

Mitä tulee Euroopan komission asetusehdotukseen luonnon tilan parantamisen tavoitteista (ns. ennallistamisasetus), on Suomen kanta asiaan normaaliin tapaan eduskunnan käsiteltävänä. Luonnon tilan heikkeneminen on otettava vakavasti, mutta päätöksissä pitää huolehtia myös siitä, että tavoitteet ovat kaikissa jäsenvaltioissa toteuttamiskelpoisia eivätkä toimien kustannukset ole jäsenmaille kestämättömiä.

– Komission ei pidä antaa luikerrella toimivaltarajojensa ylitse, metsäpolitiikassa valta on ensisijaisesti EU:n jäsenvaltioille eikä Brysselillä.
– Jatkamme vaikuttamista sen puolesta, ettei kohtuutonta lopputulosta Suomelle ennallistamisasiassa synny, ministeri Kurvinen toteaa.

Suomi ja Ruotsi ovat valmistautuneet näihin vääntöihin jo pitkään kokoamalla samanmielisten maiden rintamaa vaikuttamaan haitallisten esitysten torjumiseksi ja muuttamiseksi. Ministeri Kurvinen on viime kuukausina tavannut useaan otteeseen metsäasioissa samanmielisten maiden ministerikollegoja, komission jäseniä ja europarlamentaarikkoja. Syyskuussa hän tapasi 12 europarlamentaarikkoa, jotka ovat päävaikuttajia europarlamentin maatalous- ja ympäristövaliokunnissa metsäasioissa. Laaja vaikuttamistyö jatkuu myös tulevina kuukausina.

– Toivon, että tulevissa kamppailuissa Suomen etujen puolesta myös kokoomuslaiset suoristavat rivinsä ja ryhtyvät vihdoin johdonmukaisesti toimimaan suomalaisen kestävän metsätalouden puolesta, tai ainakin lopettavat suomalaisille haitallisten ehdotusten tukemisen.

Lisätietoja:
ministerin erityisavustaja Topi Heinänen, puh. 050 911 1253

Jaa tämä ystävällesi