Antti Kurvinen

Kurvinen jätti lakialoitteen petoeläinten ampumisesta itsepuolustustarkoituksessa

Jaa tämä ystävällesi

Tiedote 21.2.2019

Keskustan kauhavalainen kansanedustaja Antti Kurvinen on jättänyt eduskunnalle lakialoitteen metsästyslain 2 luvun muuttamiseksi. Aloitteessa esitetään uuden 19 a §:n säätämistä metsästyslakiin. Uudessa pykälässä säädettäisiin, että muiden säännösten estämättä riistaeläimen pyytäminen ja tappaminen olisi mahdollista sellaisessa hätävarjelu- tai pakkotilassa, jossa riistaeläin hyökkää ihmisen tai kotieläimen kimppuun, tai tulee ihmisten tai kotieläinten lähettyville ja välittömästi uhkaa ihmisten tai kotieläinten turvallisuutta.

Lakialoite on laadittu erityisesti silmällä pitäen suurpetojen hyökkäyksiä ihmisiä ja kotielämiä, mukaan lukien metsästyskoirat, kohtaan. Aloitteen lähetekeskustelu käydään eduskunnan isossa salissa tänään torstaina 21.2. illalla. Lakialoitteen on allekirjoittanut 62 kansanedustajaa.

– Susikanta on lähtenyt räjähdysmäiseen kasvuun viime vuosina joka puolella Suomea. Uusia havaintoja tulee ihmisiltä koko ajan. Pohjanmaalla esimerkiksi Laihialla pelätään aivan kirkonkylän tuntumassa liikkuvia susia. Jotkut kunnat ovat jopa päätyneet kuljettamaan kaikki lapset kouluun susien pelon takia. Susiongelma koettelee ihmisten uskoa oikeusvaltioon ja viranomaisten toimintaan, sanoo kansanedustaja Kurvinen.

– Laatimallani lakimuutoksella haluttaisiin varmistaa, että erityisesti suurpetojen, kuten susi, ilves ja ahma, tullessa uhkaavasti ihmisten asuntojen pihoille ja muille lähistöille, kansalaisella olisi selkeästi oikeus puolustaa itseään, perheenjäseniään ja kotieläimiään, Kurvinen avaa.

Kurvisen lakialoitteessa esitetään, että riistaeläin voidaan pyytää ja tappaa silloin, jos se on tarpeellista ihmiseen tai kotieläimeen kohdistuvan hyökkäyksen torjumiseksi, tai jos riistaeläin vaarantaa tai todennäköisesti vaarantaisi ihmisten tai kotieläinten turvallisuuden. Vaarantamista tai todennäköistä vaarantamista arvioitaessa on otettava huomioon tilanteen pakottavuus sekä muut olosuhteet tilanteessa. Ruotsin metsästyslaissa on olemassa jo vastaava säännös.

– Erityisen huolestuttavana pidän niin sanottua pihasusi-ilmiötä, jossa petoja liikkuu ihmisasutuksen lähistöllä vailla pelkoa. Nämä sudet ovat käyttäytyneet aggressiivisesti ihmisiä kohtaan muun muassa muristen ja esitellen hampaitaan. Nämä pedot ovat myös tappaneet useita tuotantoeläimiä ja koiria. Esimerkiksi Pohjanmaalla sudet ovat tappaneet turkistarhalla kettuja, ja Vöyrin Oravaisissa sudet tappoivat koiran taajamassa lähellä lasten päiväkotia. Susien aiheuttamia vahinkoja ja häiriökäyttäytymistä on ilmennyt ympäri Suomen, Kurvinen jatkaa.

Kurvisen mukaan lakimuutokselle on suuri yhteiskunnallinen tarve. On erittäin vaarallista, jos ihmisten luottamus yhteiskuntaan alkaa horjua.

– Tavoitteeksi täytyy ottaa, että sudet saadaan takaisin metsiin, joissa niillä olisi elintilaa, ja toisaalta palauttaa niiden luontainen arkuus ihmisiä kohtaan, Kurvinen tiivistää.

Linkki lakialoitteeseen: https://intranet.eduskunta.fi/FI/vaski/Lakialoite/Sivut/LA_102+2018.aspx

Lisätietoja: Antti Kurvinen, p. 044 751 4257

Jaa tämä ystävällesi