Antti Kurvinen

Kunnat kaipaavat huolenpitäjiä

Jaa tämä ystävällesi
Julkaistu Ilkassa 9.2.2017
Keskustavetoisella hallituksella on muutettu Suomen suunta. Pahin talouskriisi on taitettu. Viime vaalikauden poikkeuksellisen vakavan taloudellisen ja poliittisen kriisin jälkeen maamme talous on saatu vihdoin kasvu-uralle. Suomalaisyritykset ovat voittaneet takaisin taistelutahtoaan ja yhä useampi työtön on saanut työpaikan.
Tätä kasvua on pyrittävä tukemaan kaikin tavoin. Keskustassa haluamme saada lisää kasvua panostamalla osaamiseen ja investointeihin sekä rakenteellisiin uudistuksiin. Eriarvoisuuden kasvu yhteiskunnassa pitää pysäyttää.
 
On aika rakentaa turvallista Suomea, jossa kaikista suomalaisista ja koko maasta pidetään huolta tasa-arvoisesti. Tähän kökkään on kaikkien mahdollista osallistua. Huhtikuun kuntavaalit lähestyvät ja vielä ehtii mukaan ehdolle. Me tarvitsemme rohkeita uudistajia ja asioita uusin silmin katsovia päättäjiä. Toki myös kokemus tuo varmuutta päätöksentekoon.
 
Elämme historiallista aikaa, kun meneillään olevat hallinnon ja palveluiden isot muutokset viedään pääministeri Juha Sipilän johdolla nyt maaliin. Keskusta on aina ollut maltillinen, rakentava ja järkevä yhteiskunnallinen uudistaja. Uudistuksia ei tokikaan tehdä uudistusten takia vaan ennen kaikkea turvallisen muutoksen vuoksi. Vain turvallinen muutos voi taata turvallisemman tulevaisuuden.
 
Sote- ja maakuntauudistus muuttavat samalla merkittävästi kunnan roolia. Tulevaisuuden kuntapäättäjä tulee pohtimaan yhä enemmän alueensa elinvoimatekijöitä sekä sivistys- ja hyvinvointiasioita. Ja juuri tämän vuoksi tarvitaan päätöksentekoon rohkeaa, uudenlaista otetta.
 
Keskustalle huhtikuun kuntavaalit ovat tulevaisuuden huolenpitovaalit. Haluamme turvata tasa-arvoiset palvelut kaikille suomalaisille myös tulevaisuudessa. Keskustan vaihtoehto kuntavaaleissa on Huolenpitoa – huomennakin. Sote- ja maakuntauudistus toteutetaan, jotta lääkäriin pääsy sekä inhimillinen hoito ja hoiva turvataan tasa-arvoisesti myös tulevaisuudessa. Hoidon ja hoivan valinnanvapauden lisääminen on vain yksi väline näiden tavoitteiden toteutumiseksi.
 
Työnjako on selkeä. Maakunnat järjestävät jatkossa sosiaali- ja terveyspalvelut. Kotikuntien tärkein tehtävä on huolenpito suomalaisten turvallisesta arjesta ja viihtyisästä elinympäristöstä alkaen aina tasa-arvoisista päivähoidosta ja peruskoulusta.
Tulevaisuuden huolenpito tarkoittaa myös huolenpitoa Suomen turvallisuudesta, työllisyys- ja talouskäänteen voimistamista eli lisää yrityksiä ja työpaikkoja ja velaksi elämisen lopettamista.  Kotikunta näyttäytyy parhaimmillaan ihmisten lähiyhteisönä, jossa korostuvat tasa-arvo, oikeudenmukaisuus, ylisukupolvisuus ja paikallisuus.
Jaa tämä ystävällesi