Antti Kurvinen

Kirjallinen kysymys lentotoimintaharjoitusten toteuttamisesta Kauhavalla

Jaa tämä ystävällesi
Millä tavalla hallitus aikoo varmistaa sen, että Kauhavan lentotoimintaharjoitukset järjestetään eduskunnan tahdon ja siihen tarkoitukseen myönnetyn määrärahan mukaisesti?

Jätimme yhdessä 14 Vaasan vaalipiirin kansanedustajan kanssa kirjallisen kysymyksen Kauhavan lentotoimintaharjoitusten toteuttamisesta.

Eduskunnan puhemiehelle

Kauhavan lentokenttä (virallisesti lentopaikka) on yksi viidestä mittasuhteiltaan ykkösluokan tukikohtaa vastaavista lentokentistä Suomessa. Kiitoradan pituus on 2 700 metriä, leveys 60 metriä, ja lisäksi kentällä on täysimittainen rullaustie. Kantatiellä 63 kentän läheisyydessä on varalaskupaikka, jolta on asfaltoitu yhteys lentokenttäalueelle.

Vuosien 2012—2015 puolustusvoimauudistuksessa varuskunnan toiminta päättyi Kauhavalla vuoden 2014 lopussa. Tämän jälkeen lentokenttä on ollut paitsi harrastelijailmailun käytössä myös erittäin pidetty lentoharjoituspaikka Ilmavoimien lentäjille, sillä ilmatila ja puitteet harjoituksille ovat erittäin hyvät.

Kun huomioidaan nykyinen maailmanpoliittinen tilanne, Kauhavan edullinen strateginen sijainti sekä kentän mittasuhteet ja tukikohtafasiliteetit, on kentän ylläpitäminen ja harjoituskäyttö sekä kansallisen että Nato-liittolaisten puolustuksen kannalta perusteltua ja tarpeellista.

Eduskunta on talousarvioaloitteissaan osoittanut vuosille 2021, 2022 ja 2023 vuosittain Ilmavoimien toimintamäärärahoihin summan Kauhavalla toteutettavia lentotoimintaharjoituksia varten. Esimerkiksi vuonna 2022 valtiovarainvaliokunnan mietinnössä (VaVM 37/2022 vp) todettiin: “Valiokunta lisää momentille 250 000 euroa Kauhavalla toteutettaviin lentosotaharjoituksiin.” Vuosina 2021 ja 2022 harjoituksia toteutettiin kumpanakin kaksi, ja harjoituksiin liittyvistä käytännön järjestelyistä sovittiin alueen nykyisen kotimaisen omistajan kanssa hyvissä ajoin.

Tämän vuoden osalta tilanne Kauhavan lentotoimintaharjoitusten suhteen on edelleen täysin auki. Ilmavoimat ei ole 20.9.2023 mennessä ilmoittanut harjoituksen ajankohtaa.

Eduskunta on kohdentanut Ilmavoimille määrärahat Kauhavan lentotoimintaharjoituksiin laajalla yksimielisyydellä ja poliittisella konsensuksella yli puoluerajojen.

Ponsiosa
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Millä tavalla hallitus aikoo varmistaa sen, että Kauhavan lentotoimintaharjoitukset järjestetään eduskunnan tahdon ja siihen tarkoitukseen myönnetyn määrärahan mukaisesti?

Helsingissä 22.9.2023

Juha Mäenpää ps
Mauri Peltokangas ps
Pia Sillanpää ps
Anne Rintamäki ps
Joakim Strand r
Anders Norrback r
Peter Östman kd
Mikko Ollikainen r
Antti Kurvinen kesk
Paula Risikko kok
Kim Berg sd
Janne Jukkola kok
Matias Mäkynen sd
Mikko Savola kesk

Jaa tämä ystävällesi