Antti Kurvinen

Keskustan vpj Kurvinen: Maakuntauudistuksen uusi aikataulu on hyväksi lainvalmistelulle ja kansalaisyhteiskunnalle

Jaa tämä ystävällesi

Keskustan varapuheenjohtaja, kauhavalainen kansanedustaja Antti Kurvinen pitää tänään hallituksen linjaamaa sote-maakuntauudistuksen uutta aikataulua hyvänä uutisena laadukkaalle lainvalmistelulle ja suomalaisille järjestöille ja puolueille. Uusi sote ja maakuntahallinto käynnistyvät 1.1.2020 eli siis vuotta alkuperäistä suunnitelmaa myöhemmin. Historialliset ensimmäiset maakuntavaalit siirtyvät tammikuulta 2018 lokakuulle 2018. Perustuslakivaliokunnassa hylätty esitys valinnanvapaudesta sote-palveluissa valmistellaan kokonaan uudelleen ja käytetään lausunnoilla.

Juristitaustainen Kurvinen on kahden uudistusta käsittelevän valiokunnan, hallintovaliokunnan ja perustuslakivaliokunnan jäsen.

– Hallituksen tänään tekemä päätös seuraa virkamiesten asiantuntevaa arviota ja noudattaa hyvin tunnollisesti viime viikon torstaina annetun perustuslakivaliokunnan lausunnon reunaehtoja. On hyvin maalaisjärkinen ajatus ottaa kunnolla aikaa niin hyvän valinnanvapauslain kirjoittamiseen kuin valmisteluun kentällä niin, että aivan kaikki toimii aivan prikulleen 2020, sanoo Kurvinen.

– Hallitus myös aikataulun muuttamisella vastaa niin eduskunnassa, mediassa kuin oikeustieteilijöiden keskuudessa paljon esiin nousseisiin huoliin lainvalmistelun tason laskemisesta. Nyt ei häsytä vaan annetaan virkamiehille rauha laatia kestävä pohja, toteaa Keskustan varapuheenjohtaja.

Kurvinen näkee 1. maakuntavaalien uudessa ajassa ja yleisessä aikataulumuutoksessa kädenojennuksen suomalaiselle kansalaisyhteiskunnalle ja puoluekentälle. Nyt järjestöillä ja puolueilla on enemmän aikaa valmistautua vaaleihin ja vaikuttaa maakuntauudistuksen käytännön ratkaisuihin kussakin maakunnassa.

– Jokainen käytännön puoluetyötä tehnyt tietää, että kaikilla puolueilla olisi tullut valtava hoppu ehdokaslistojen kokoamisessa ja vaaliohjelmien valmistelussa, mikäli täysin uudet vaalit olisi pidetty tammikuussa. Vaalipäivän siirto on kädenojennus kansalaisyhteiskunnalle: nyt puolueilla on aikaa rauhassa puoluedemokratialla valita ehdokkaansa ja järjestöillä on mahdollisuus valmistautua vaikuttamaan vaaleissa sekä osallistumaan täysin rinnoin jokaisessa 18 maakunnassa uudistuksen täytäntöönpanoon, linjaa Kurvinen.

Maakunnissa käytännön valmistelua tekeville Kurvisella on yksi selkeä viesti:

– Vaikka aikaa tuli nyt lisää, sitä on edelleen vähän. Ei ole varaa laittaa rukkasia naulaan! Uudistuksen pilotointi toteutetaan. Mitä nopeammin ja tehokkaammin linjat selviävät maakunnassa, sitä valmiimpi se on muutokseen.

Lisätietoja: Antti Kurvinen, p. 044 751 4257

 

Jaa tämä ystävällesi