Antti Kurvinen

Keskustan eteläpohjalaisedustajat: Tukimaksatuksissa keskityttävä olennaiseen

Jaa tämä ystävällesi

Eteläpohjalaiset Keskustan kansanedustajat Lasse Hautala, Antti Kurvinen ja Mikko Savola peräävät ratkaisuhakuisuutta ja viljelijän etua maataloustukien maksatuksessa.

Seinäjoella sijaitsevan Maaseutuvirasto MAVIn resurssien vähyys, toimimattomat ohjelmaratkaisut ja EU:n ohjelmakauden muutos ovat aiheuttaneet ongelmia maataloustukien maksatuksessa. Se ovat murentaneet MAVIn kykyä ja mainetta suoriutua viljelijöiden kannalta tärkeästä tehtävästä. Kärjekkäimmät äänet ovat vaatineet jo MAVIn lakkauttamista. MAVI kuitenkin jouduttiin perustamaan EU:n vaatimuksesta, koska maksatusvirasto tuli eriyttää muusta maaseutuhallinnosta. Tämä tuntuu lakkauttamisen vaatijoilta unohtuneen. Lisäksi tulee muistaa se, että Maanmittauslaitos on se taho, jonka vastuulle kuuluvat valvontoihin liittyvät kartta-aineistot, joissa valvontoihin liittyviä ongelmia on osaltaan ilmennyt.

Mielestämme maataloudelle elintärkeiden tukihakemusten käsittely ja maksaminen ei korjaannu vain seiniä siirtelemällä tai lautoja oviin naulaamalla, kuten jotkut kansanedustajat ovat vaatineet. Tärkeintä on hakemusten ripeä käsittely ja maksatuksien oikea aikainen maksatus. Edellinen hallitus hyväksyi tämän vuoden tukein maksatusaikataulun, joka jo etukäteen tiedettiin tiukaksi. Hämmennystä tuli, kun MAVI ilmoitti, etteivät aikataulat pidä ja tukien maksu viivästyy.

Suomalainen maanviljely on nyt erityisten vaikeuksien keskellä. Venäjän vastapakotteiden aiheuttama viennin loppuminen, siitä johtuva Eurooppalainen maataloustuotteiden markkinahäiriö ja uusien markkinoiden löytymisen hitaus ovat lisänneet maataloustuotteiden markkinahäiriöitä ja siten polkeneet hintoja. Vaikka sormella osoittelu on nyt helppoa, on ongelmiin kyettävä löytämään ratkaisut siten, että viljelijöille koituisi mahdollisimman vähän lisähaittaa ja maataloustuotanto jatkuisi tulevaisuuteen uskoen ja luottaen.

Lisätiedot:
Antti Kurvinen
p. 044 7514 257

Lasse Hautala
p. 0400 361 828

Mikko Savola
p. 040 5758 498

Jaa tämä ystävällesi