Antti Kurvinen

Järkeä jätevesien käsittelyyn

Jaa tämä ystävällesi

Julkaistu Aviisissa 4.5.2016

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyä koskevaan sääntelyyn on nyt luvassa lievennyksiä, jotka kirjattiin viime keväänä Sipilän hallitusohjelmaan. Paljon närää herättänyt jätevesiasetus on valmisteltu aikoinaan Lipposen toisen hallituksen kaudella ja sen antoi Vanhasen 1. hallituksen rkp:läinen ympäristöministeri Jan-Erik Enestam. Asetus tuli voimaan vuoden 2004 alussa. Paula Lehtomäen ympäristöministerikaudella haja-asutuksen jätevesiä koskevat säädökset uusittiin ja samalla kumottiin vanha hajajätevesiasetus.

Ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen tuoreen ehdotuksen mukaan kiinteistöjen jätevesijärjestelmä tulisi kunnostaa nyt vain tiettyjen remonttien yhteydessä. Määräaikaan 31.10.2019 olisi esityksen mukaan sidottuna ainoastaan vesistön läheisyydessä tai pohjavesialueella olevan kiinteistön jätevesijärjestelmän kunnostus. Uudistuksen tavoitteena on kohtuullistaa jätevesisääntelyä.

Ehdotus lähtee siitä, että jätevesijärjestelmä pitäisi kunnostaa perustason puhdistusvaatimuksen mukaiseksi silloin, kun kiinteistöllä tehdään tiettyjä remontteja. Näitä remontteja olisivat muun muassa vesikäymälän rakentaminen, talousjätevesijärjestelmän uusiminen tai rakennuksen rakentamiseen verrattavissa oleva korjaus- ja muutostyö. Herkiksi katsottavina ranta-alueina pidetään 100 metriä vesistöstä.

Kunnan ympäristönsuojelumääräykset ovat kuitenkin aina etusijalla myös puhdistustason ja aikataulun osalta. Noin 200 kunnalla on paikallisiin ympäristöoloihin perustuvia ympäristönsuojelumääräyksiä, joissa ne ovat määritelleet ranta-alueensa sekä siellä vaadittavan puhdistustason laista poikkeavasti.

Haja-asutusalueen jätevesisääntely on suututtanut suomalaisia. Se on koettu arkijärjen vastaiseksi. Keskustan ministeri Tiilikaisen johdolla lainsäädäntö saadaan nyt oikeudenmukaiseksi ja vastaamaan yleistä käsitystä tolkullisesta ympäristönsuojelusta.

 

Jaa tämä ystävällesi