Antti Kurvinen

Jäitä päähän työmarkkinoille ja aidot neuvottelut käyntiin

Jaa tämä ystävällesi

Rouva puhemies!

Käsittelemme tänään työmarkkinaselkkausta koskevaa välikysymystä, ja tämän välikysymyksen analysointiin ja näiden työmarkkinatoimien ja työmarkkinatilanteen analysointiin liittyen on syytä katsoa, missä taloustilanteessa me tällä hetkellä olemme ja missä tilanteessa suomalainen yhteiskunta on.

Tavallisten suomalaisten perheiden luottamus tulevaan on todella koetuksella. Tällä hetkellä työttömiä työnhakijoita on lähes 300 000 ihmistä Suomessa. Tuntuu jotenkin kohtalon ivalta, että näissä poliittisissa lakoissa on ollut toiset 300 000 suomalaista — 300 000 plus 300 000 on jumissa, ei ole töissä. Voi sanoa, että Suomi seisoo.

Rakentaminen on syvimmässä lamassa sitten 1990-luvun suurlaman. Myös teollisuus ja vienti sakkaavat. Viimeisen vuoden aikana yli 3 300 yritystä on mennyt konkurssiin. Hätkähdyttävää on se, että tämä konkurssien määrä on ylittänyt sen 2008—2009 finanssikriisin ajan tason. Myös työllisyysasteen trendi on kääntynyt laskuun tällä hallituskaudella. 

Täällä erityisesti perussuomalaisten edustajat ovat käyttäneet räyhäkkäitä ja raivokkaita puheenvuoroja siitä, että mitään ei ole saatu aikaan eikä ole saatu sovittua ja työllisyyspolitiikka on täysin epäonnistunut. No, laskeskelin tässä värikkään keskustelun aikana, että 234 000 työpaikkaa saatiin aikaan niin Sipilän porvarihallituksen aikana kuin sitten Rinteen—Marinin punamultahallituksen aikana, keskustan ollessa hallituksessa. Ei se nyt pelkkä keskustan ansio ollut, mutta aika hyvin on saatu aikaan asioita, ja viime vaalikaudella työllisyysaste oli korkeampi historiallisesti. Nyt se trendi on lähtenyt laskemaan.

Suomea uhkaa taloudenpidossa päätyminen jopa niin sanotulle EU:n tarkkailuluokalle. Tämä kertoo paljon siitä, että Petteri Orpon hallitus on kahdeksassa kuukaudessa epäonnistunut omassa talouspolitiikassaan. Kansallisen Kokoomuksen päävaalilupaus oli se, että velkaantuminen pysäytetään ja on oikea aika lopettaa velaksi eläminen. Nyt velaksi eläminen vain kiihtyy, ja taloudenpito on heikompaa kuin vuosikausiin julkisen talouden osalta. 

On kaikista ikävintä, että hallitus on tyytynyt seuraamaan toimettomana tätä erittäin vakavaa ja ikävää taloustilannetta. Työpaikkojen puolustamiseksi ei ole juurikaan ryhdytty nopeavaikutteisiin päätöksiin, ja ylipäänsä Orpon hallitusohjelmasta puuttuvat kasvupolitiikan elementit. Siellä uskotaan siihen, että leikkaamalla Suomi nousee, ja leikkauksia ja säästöjä kyllä tarvitaan, keskusta on samaa mieltä, mutta leikkaamalla ja säästämällä Suomi ei tule nousemaan.

Tämä työmarkkinatilanteen kärjistyminen, arvoisa puhemies, huonontaa entisestään talous- ja työllisyystilannetta. Tilanteen vastuullisen sovittelemisen sijaan hallituspuolueiden ministereiltä ja kansanedustajilta on kuultu jyrkän repiviä kommentteja, jotka ovat vain kiihtyneet tänään tässä keskustelussa. Tämä ei lupaa hyvää Suomelle, valitettavasti.

Kaikista ikävintä on ollut se, että jopa valtioneuvoston jäsenet, ministerivastuulla toimivat henkilöt, ovat verranneet ay-toimijoita järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Tämä ei ole keskustan mielestä asiallista. Nyt pitäisi kaikkien laittaa jäitä päähän työmarkkinoille ja tulla toisiaan vastaan. Täytyy aloittaa aidot neuvottelut, joissa kaikki osapuolet tulevat vastaan ja tekevät kompromisseja. 

Rouva puhemies! Keskusta kannattaa monia hallituksen esittämiä muutoksia. Esimerkiksi paikallinen sopiminen on ollut tietynlainen häpeäpiste meillä yhteiskunnassa, että sitä ei ole saatu pohjoismaiselle tasolle, mutta sellaista uudistusta työmarkkinoilla ei voi tehdä, jossa vain viedään työnantajien ja yrittäjien tavoitteita eteenpäin. Kyllä olisi paikallaan selvittää esimerkiksi henkilöstön edustuksen vahvistamista kaikista suurimmissa yrityksissä. 

Puhemies! Keskusta esittää, että Orpon hallitus käynnistäisi tavoitteelliset neuvottelut, joissa asetettaisiin tavoite ja aikaraja, jonka kuluessa pitää työmarkkinaosapuolten löytää keinot vaikkapa 100 000:n työpaikan tai tietyn työllisyysasteen löytämiseksi. Mikäli näihin tavoitteisiin ei päästä, niin sitten viedään nämä esitykset läpi, joita Orpon hallitus suunnittelee. 

Puhemies! Täällä kuullaan ministereitten suusta erittäin juhlavaa puhetta ja tärkeää, vastuullista puhetta meidän turvallisuustilanteestamme. Ovatkohan hallitus ja hallituspuolueet heränneet siihen, että tämä valtava yhteiskunnallinen konflikti myös vaikuttaa pitkällä tähtäimellä kielteisesti Suomen kokonaisturvallisuuteen, kun suomalaiset jaetaan kahtia ja ajetaan toisiaan vastaan? 

Rouva puhemies! Koska hallitus ei tänäänkään ole halunnut edistää sopua ja sovintoa vaan on entisestään kärjistänyt tätä konfliktia, niin kannatan edustaja Tuomas Kettusen tekemää epäluottamuslause-ehdotusta, että Orpon hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta. 

Antti Kurvinen

Eduskuntaryhmän puheenjohtaja (kesk.)

Jaa tämä ystävällesi