Antti Kurvinen

Ilmastokäänne saadaan vain positiivisuudella

Jaa tämä ystävällesi

Julkaistu Suomenmaassa 7.2.2020

Hallitus kokoontui alkuviikosta ilmastoneuvonpitoon. Keskustan tavoite oli vauhdittaa siirtymistä saastuttavien fossiilisten polttoaineiden käytöstä puhtaisiin ratkaisuihin ja kotimaisten, uusiutuvien luonnonvarojen käyttöön.

Kuten Maailman ilmatieteen järjestön pääsihteeri Petteri Taalas ja moni muu asiantuntija on todennut, tämä on kaikkein tärkeintä ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Ratkaisuja on tehtävä nimenomaan politiikan ja elinkeinoelämän puolella. Se, miten ihmiset syövät, juovat, liikkuvat ja arjessaan muutoin itse toimivat, on plussaa. Kuitenkaan ihmisten tavallista arkea syyllistämällä isoja käännöksiä ei saada aikaan.

Malliesimerkki todellisista toimenpiteistä on pörssiyhtiö SSAB:n siirtyminen hiilineutraalin teräksen valmistukseen.

Onnistuimme tavoitteessamme. Esimerkiksi Keskustan ja puheenjohtajamme Katri Kulmunin esittämä ilmastorahasto etenee. Sen kautta valtio voi kannustaa yrityksiä ja sijoittaa uusiin päästöjä vähentäviin tuotteisiin ja palveluihin. Siirtyminen bio- ja kiertotalouteen on tälle maalle iso mahdollisuus. Keskustalle on hyvin tärkeää myös sovittu teollisuuden sähköveron alentaminen, joka auttaa yrityksiä siirtymään puhtaampiin energianlähteisiin ja vahvistaa Suomen kilpailukykyä maailmanlaajuisesti.

Mitä enemmän Suomi vie maailmalle päästöjä vähentäviä sekä ruoka-, vesi- ja energiapulaa helpottavia ratkaisuja, sitä enemmän voidaan samalla luoda uusia työpaikkoja koko maahan. Nyt on yhdessä varmistettava, että mahdollisimman moni suunnitteilla olevista metsäinvestoinneista eri puolille Suomea toteutuu.

Samoin on huolehdittava, että alan eriasteista koulutusta on saatavilla kautta maan ja että tiet ja muut väylät ovat maakunnissa kunnossa, jotta raaka-aineet kulkevat ”pelloista patoihin ja kannoista kattiloihin”. Keskustan tavoite oli myös vahvistaa sitoumusta siihen, että muutokset tehdään reilusti ja oikeudenmukaisesti kaikkien suomalaisten ja koko Suomen, myös pieni- ja keskituloisten ja maaseudun ihmisten kannalta.

Torjuimme esimerkiksi polttoaineiden lisäveronkorotukset. Suomen kaltaisessa pitkien etäisyyksien ja harvan asutuksen maassa auto on useimmille suomalaisille välttämättömyys. Luonto- ja ilmastopolitiikalla on oltava mahdollisimman laaja hyväksyttävyys. Ylhäältä sanellut, järjettömyyksiin menevät kiellot ja rajoitteet kääntävät tärkeän asian itseään vastaan.

Suomen on tehtävä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi osansa.  Maailman mitassa mikään ei kuitenkaan olennaisesti muutu, elleivät isoimmat saastuttajat vihdoin ala kantaa vastuutaan.

Suomessa suhtautumisessa ilmastonmuutokseen on syntymässä selkeä jakolinja: jako tulevaisuuteen pelolla ja ahdistuksella suhtautuviin ja heihin, jotka näkevät tulevaisuudessa mahdollisuuksia ja ratkaisuja. Parhaimmillaan voimme samalla kertaa vähentää päästöjä ja pelastaa planeettamme sekä synnyttää valtavasti työtä ja vaurautta Suomeen. Keskustan linja niin ilmastoon kuin kaikkiin muihinkin asioihin ei ole ahdistus ja pelottelu, vaan toivo ja käytännöllisten ratkaisujen löytäminen.

Jaa tämä ystävällesi