Antti Kurvinen

Hernettä ja härkäpapua maahan vaikka hallituksen tuella

Jaa tämä ystävällesi

Keskustan Etelä-Pohjanmaan piirin varapuheenjohtaja Antti Kurvinen vaatii seuraavaa hallitusta ryhtymään voimakkaisiin toimiin valkuaiskasvien viljelyn lisäämiseksi. Suomen rehuvalkuaisentuotannon omavaraisuusaste on tällä hetkellä noin 15 prosenttia, ja Kurvinen vaatii sen nostamista 50 prosenttiin viimeistään 2020 mennessä. Vuoteen 2030 mennessä valkuaistuotannon tulisi olla omavaraista, ja vientiäkin voitaisiin harjoittaa.
Kataisen hallitusohjelmassa kirjattiin seuraavasti: ”Selvitetään mahdollisuudet Suomen kasvisperäisen valkuaisen omavaraisuuden nostamiseksi sekä rehuksi että ihmisravinnoksi.” Kurvisen mielestä selvitykset on selvitetty, ja poliitikkojen on ryhdyttävä toimenpiteisiin rehusoijan tuonnin tyrehdyttämiseksi.
-Etelä-Pohjanmaalla ja Suomessa laajemmin monet viljelijät ovat harjoittaneet herne- ja palkokasvien tuotantoa jo pitkään, mutta määrä ei ole riittänyt koko ruokaketjun tarpeisiin. Viime vuosina Suomeen on tuotu soijaa noin 150 – 200 miljoonaa kiloa. Jos vastaava määrä rehuvalkuaista tuotettaisiin Suomessa, jäisi rahaa enemmän suomalaisten viljelijöiden taskuun. Tästä hyötyisi koko kansantalous, Kurvinen linjaa.

Tuotannon vauhdittamiseksi Kurvinen ehdottaa ylimääräisen, väliaikaisen kansallisen lisätuen myöntämistä valkuaiskasveille. Kolmen tonnin hehtaarisadolla 75 miljoonan lisäkilon tuottaminen edellyttäisi pinta-alan lisäämistä 25 000 hehtaarilla. 200 euron ylimääräisen tuen myöntäminen hehtaarille viideksi vuodeksi maksaisi 25 miljoonaa euroa. Tällaisella merkittävällä viisivuotisella lisätuella monet viljelijät voisivat siirtyä valkuaiskasvien tuottajiksi. Tuotannon yleistyessä viljelyosaaminen, neuvonta ja jalostus kehittyisivät, ja tämän ansiosta yhä useampi tila jatkaisi tuottamista myös tukijakson jälkeen.

-Kysymys on kansallisesti niin merkittävä, että yhteiskunnan on tuettava sen ratkaisemista poliittisella päätöksellä. Sanotaan ei sademetsiä tuhoavalle tuontisoijalle, ja kyllä lakeuksilla orastavalle herneelle ja härkäpavulle, Kurvinen toteaa.

Lisätietoja:
Antti Kurvinen, gsm 044-751 4257

Jaa tämä ystävällesi