Antti Kurvinen

Hallitus jättää oven raolleen EU:n yhteisvelan kasvattamiselle

Jaa tämä ystävällesi

Eduskunnan suuri valiokunta antoi perjantaina lausuntonsa hallituksen EU-politiikan avaintavoitteista.

-Suomi suhtautuu lausunnon mukaan kriittisesti EU-tason rahoitusvälineiden luomiseen. Hallituksen kanta jättää oven raolleen EU:n yhteisvelan kasvattamiselle, mitä ei tule hyväksyä. Suomen tulee suhtautua kielteisesti uusien, elpymisvälineen kaltaisten EU:n lainanotolla rahoitettavien EU-tason rahoitusvälineiden luomiseen, Keskustan eriävässä mielipiteessä todetaan.

Keskustan mukaan EU:n taloudellista yhteisvastuuta ei tule kasvattaa velkaan perustuvilla uusilla rahastoilla eikä rahastoilla, jotka asettavat nettomaksajamaat muita epäedullisempaan asemaan rahoituksen saannossa. Tämä on keskustalle periaatteellinen kysymys.

-Hallituspuolueiden hyväksymä lausunto ei myöskään suoraan sano ”ei” EU:n kaavailemalla ennallistamisasetukselle, joka toisi Suomelle huomattavat kustannukset ja vaikeuttaisi luonnonvarojen, erityisesti metsien, käyttöä.

Keskustan mukaan EU:n ennallistamisasetuksen kaltaista kansallista päätösvaltaa kaventavaa sääntelyä tulee jatkossakin vastustaa.

-Euroopan unionilla ei ole oikeusperustaa metsäpolitiikkaan. Metsäpolitiikan tulee olla jatkossakin kansallisen päätäntävallan piirissä eikä EU:n ilmasto-, energia- ja ympäristöpolitiikan myötä tulee ulottaa yksityiskohtaista sääntelyä metsiin, keskustaedustajat edellyttävät.

Keskustan mukaan hallitus kuvaa EU-avaintavoitteet, mutta ei esitä konkreettisia keinoja tavoitteiden saavuttamiseksi eikä ole myöskään tuonut eduskunnan käsittelyyn perusteellisempaa EU-selontekoa.

-Koska avaintavoitteiden yhteydessä ei ole esitetty tavoitteiden toteuttamiseen liittyviä konkreettisia keinoja eikä tavoitteisiin liity analyysiä EU:n kehityksestä ja Suomen paikasta unionissa, jäävät Suomen EU-avaintavoitteet varsin yleiselle tasolle ja irrallisiksi.

Keskustan suuren valiokunnan ryhmään kuuluvat edustajat Jouni Ovaska, Mika Lintilä, Eerikki Viljanen ja Antti Kurvinen.

Jaa tämä ystävällesi