Antti Kurvinen

EU:n asetusta metsien valvontajärjestelmästä ei tule hyväksyä

Jaa tämä ystävällesi

Keskusta ei hyväksy EU-komission asetusehdotusta metsien valvontajärjestelmästä. Keskustan edustajat jättivät asiasta eriävän mielipiteen suuren valiokunnan lausuntoon perjantaina. Keskustan kanta EU:n metsien valvontajärjestelmälle oli johdonmukaisesti kielteinen jo aiemmin maa- ja metsätalous-, ympäristö- ja talousvaliokunnissa.

-Metsäpolitiikka kuuluu yksinomaan kansalliseen päätösvaltaan. Hallitus on linjannut tämän periaatteen myös EU-avaintavoitteissaan. Hallitus ei kunnioita omaa periaatettaan vaan on hyväksymässä EU:n asetuksen metsien valvonnalle.  On käsittämätöntä, että Perussuomalaiset ovat antamassa metsiä koskevan kansallisen päätösvallan liukua komission käsiin, Keskustan edustajat suuressa valiokunnassa ihmettelevät.

Keskustan valiokuntaryhmän mukaan komissio keräisi satelliittidatalla yksittäisten metsiköiden ja metsikkökuvioiden tarkkuudella metsätietoa, mikä vaarantaisi metsänomistajien yksityisyydensuojan. Hallitus on hyväksymässä metsiin kohdistuvan laajan säädösvallan antamisen EU-komissiolle. Metsien tilan seurannan ja päätöksenteon on oltava kansallisessa päätösvallassa, Keskustan valiokuntaryhmä vaatii.

-Komission keräämä metsätieto johtaisi metsätalouden pitkän aikavälin suunnitteluun. Tavoitteena vaikuttaa olevan talousmetsien käyttöön liittyvät rajoitukset, joita perusteltaisiin komission keräämällä metsätiedolla. Metsänomistuksen yksityisyyden, omaisuudensuojan ja metsätaloustoimia koskevan päätäntävallan tulee säilyä myös tulevaisuudessa metsänomistajien omissa käsissä, Keskustan suuren valiokunnan ryhmä edellyttää.

Keskustan valiokuntaryhmän mukaan metsien tilasta kerätään jo paljon tietoa. Luonnonvarakeskuksen ja Suomen metsäkeskuksen tuottama tieto Suomen metsistä on kattavaa ja laadukasta eikä EU-tason yksityiskohtaiselle seurantajärjestelmälle ole tarvetta.

Keskustan suuren valiokunnan ryhmään kuuluvat edustajat Katri Kulmuni, Mika Lintilä, Eerikki Viljanen ja Antti Kurvinen.

Lisätietoja: Katri Kulmuni, 044-255 5903

Jaa tämä ystävällesi