Antti Kurvinen

Aluevaalit ovat tärkeät

Jaa tämä ystävällesi

Julkaistu Ilkka-Pohjalaisessa 11.12.2021

23.1. aluevaaleissa valitaan historian ensimmäiset aluevaltuustot. Etelä-Pohjanmaa ja Pohjanmaa saavat omansa. Aluevaaleissa on ensisijaisesti kyse terveydestä, turvallisuudesta ja hyvinvoinnista.

Ihmiset saavat ensimmäistä kertaa suoraan äänestää terveyden- ja sosiaalihuollon sekä pelastustoimen palveluiden kehittämisestä. Mm. siitä, missä on lääkäri, miten lastensuojelu toimii, miten paloauto tai ambulanssi tulee.

On erittäin tärkeää ja hyvin merkityksellistä, millaiselle uralle uusi aluehallinto saadaan. Nyt vaaleissa valittavilla ensimmäisillä luottamushenkilöillä on hyvin tärkeä rooli.

Aluevaltuustot luovat kokonaan uuden organisaation ja päättävät ensi töikseen hyvinvointialueen organisaation rakenteesta mm. hallintosäännöstä ja lautakunnista.

Aluevaalit ovat myös arvovaalit. Keskustan perusarvona on läheisyys, niin maantieteellinen kuin henkinen läheisyys. Sosiaali- ja terveyspalvelujen täytyy olla tasapuolisesti kaikkien suomalaisten saatavilla. Asuinpaikasta riippumatta, lompakon paksuudesta riippumatta.

Erityisen tärkeää onkin pitää nyt huolta myös siitä, ettei terveydenhuolto pääse eriarvoistumaan. Me emme kaipaa Suomeen amerikkalaista mallia, jossa vain rikkaalla on varaa kalliisiin hoitoihin. Ikääntyvällä väestöllä on oikeus saada elämäntilanteensa mukaista apua ja tukea. Kotihoidon ja kotisairaanhoidon laatuun tulee panostaa ja edelleen tulee tilanteita, jolloin ei koton enää pärjää ja silloin esimerkiksi palveluasumiseen pitää päästä. Tärkeintä on, että heikoimmista pidetään huolta, ja että kaikilla on helppo pääsy ammattilaisten luokse. Ketään ei saa jättää yksin.

Nyt tehtävässä soteuudistuksessa Keskustan tavoitteena on vahvistaa lähipalveluja niin, että jokaisessa kunnassa on vähintään yksi sosiaali- ja terveysasema. Lähiasema on tuttu asiakkaalleen ja se on laajan hyvinvointialueen tuntosarvet kotikunnassa.

Keskusta näkee, että olemmekin pelastamassa paitsi ihmisten palvelut myös suomalaiset kunnat. Kunnat saavat keskittyä koulutuksen, vapaa-ajan palveluiden kehittämiseen ja elinvoiman luomiseen mm. kaavoituksella ja elinkeinopolitiikalla. Nämä palvelut hyvin hoidettuna ehkäisevät pitkäkestoisempien sotepalvelujen tarvetta.

Välttämätöntä on, että hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen vahvistuu sekä kuntien että hyvinvointialueiden toiminnassa ja ajattelussa. Siinä avainasemassa ovat oman ministerinsalkkuni asiat liikunta ja kulttuuri.

Minusta me tarvitsemme alueille vahvan päätösvallan oman alueen asioihin, jossa nyt toteutuva sote-uudistus on vasta alkusoittoa. Maakuntien hyvinvointialueet ovat pohja tulevaisuuden laajalle maakunnalle. Keskustan tavoitteena on aito ja kansanvaltainen, itsenäinen maakuntahallinto, jolla on päätäntävalta oman maakuntansa asioissa. Valtion tehtäviä tulee siirtää nykyisestä enemmän maakuntatasolle päätettäväksi läheisyysperiaatteen mukaisesti.

Tällä hetkellä puolueiden listat aluevaaleihin ovat vielä pari päivää auki. Rohkaisen kaikkia pohtimaan ehdolle lähtemistä ja vaikuttamista sitä kautta arjen turvaan ja peruspalveluihin. Itse koen aluevaalit niin tärkeiksi, että haluan myös itse antaa oman osaamiseni ja kokemukseni uuden alueen käyttöön lähtemällä ehdokkaaksi.

Antti Kurvinen
Tiede- ja kulttuuriministeri, keskustan kansanedustaja Kauhavalta

Jaa tämä ystävällesi