Antti Kurvinen

Aluevaalit 2022 – Kurvisen vaaliteemat

Jaa tämä ystävällesi

Olen eteläpohjalaisten käytettävissä uuden hyvinvointialueen valtuustoon. Jos saan luottamuksesi, teen
töitä erityisesti seuraavien tavoitteiden puolesta:

1) ALUEELLINEN TASAPUOLISUUS
Hyvinvointialueen pitää huolehtia koko Etelä-Pohjanmaasta. Kaikkea ei saa keskittää. Palveluverkon
pitää olla kattava. Mm. neuvolat, vanhusten palveluasuminen ja kotipalvelu. Jokaisessa kunnassa
sote-toimipiste.

2) SEINÄJOEN KESKUSSAIRAALA HUIPPUYKSIKKÖ
Seinäjoen keskussairaala on laajan päivystyksen keskussairaala ja Suomen vahvimpia
erikoissairaanhoidon keskittymiä, joka tekee laajaa yhteistyötä mm. lääkärikoulutuksessa
Tampereen yliopistollisen sairaalan kanssa. Seinäjoen keskussairaalan eri yksiköiden kehittäminen
jatkossakin huippumoderneina ja Suomen kärkiosaajina on uuden aluevaltuuston ykköstehtäviä.

3) PELASTUSTOIMELLA TÄRKEÄ ROOLI
Uudistuksessa riskinä on, että kaikki rahat ja huomio menevät vain sote-palveluihin. Paloasemat ja
niihin kytkeytyvä ensihoito ovat välttämättömiä arjen turvallisuudelle. Paloasemaverkon tulee
pysyä nykyisellään. Harvaan asutuilla alueilla nykymuodolla toimiva ensivastetoiminta pelastaa
ihmishenkiä. Entisenä palokuntanuorena ja sopimuspalokuntalaisena pidän tärkeänä, ettei
pelastustoimea unohdeta.

4) KULTTUURIN JA URHEILUN RESEPTIT KÄYTTÖÖN
Niin maalaisjärjellä kuin tutkitustikin tiedetään, että sairauksia ja pahoinvointia ennaltaehkäisee
säännöllinen liikunta ja osallistuminen erilaisiin kulttuuririentoihin. Terve sielu terveessä ruumiissa.
Uudistuksessa on huolehdittava siitä, että liikunnan tukeminen osana terveyden ja hyvinvoinnin
edistämistä ei unohdu. Kuntien ja hyvinvointialueen on tehtävä yhteistyötä eteläpohjalaisten
terveyden edistämiseksi ja ennaltaehkäisevän toiminnan parantamiseksi.

5) ITSEHALLINTO JA DEMOKRATIA
Uudesta hyvinvointialueesta pitää tulla alhaalta ylöspäin toimiva ihmisten yhteisö ja
kansanvaltainen organisaatio. Haluan vaikuttaa demokraattisuuteen ja asukkaiden kuuntelemiseen.
On tärkeää, ettei uudesta hyvinvointialueesta muodostu valtionhallinnon jatke, jota ohjataan
ylhäältä alaspäin.

Historialliset ensimmäiset aluevaalit. Mieti ketä äänestät – käytä ääntäsi vaikuttavasti.

Antti Kurvinen
tiede- ja kulttuuriministeri, kansanedustaja, lakimies

Jaa tämä ystävällesi