Antti Kurvinen

Äänestä kolmen A:n luottamuksen ehdokasta!

Jaa tämä ystävällesi

AAA = AATETTA AJASSA – ANTTI

 

\"\"

 

Olen ehdolla jatkoon Keskustan varapuheenjohtajana, koska olen huolissani alkiolaisen kansaliikkeemme tulevaisuudesta. Keskustan aate ja arvopohja ovat ajankohtaisia ja ajatus ihmisyydestä ja sen kehitystarpeesta ikuinen. Meidän on kuitenkin kyettävä nykyistä paremmin kertomaan, mitä aatteemme ja siihen pohjautuva politiikka tarkoittaa nykysuomalaisen ja etenkin tulevaisuuden suomalaisten arjessa ja elämässä. Haasteemme on aatteemme eläminen ja näkyminen ajassa. Miten keskusta-aatteen pohjalta vastataan niihin uusiin ilmiöihin ja muutoksiin, joiden keskelle Suomi ja suomalaiset joutuvat 10 ja 15 vuoden päästä? Mikäli emme kykene vastaamaan uusiin kysymyksiin, Keskusta ei kykene olemaan johtava poliittinen voima tulevaisuudessa.

 

Mielestäni aatteen eläminen ajassa tarkoittaa, että:

 

1) SOSIAALITURVAN UUDISTAMINEN NYT

Ensi vaalikaudella Keskustan on ajettava läpi vihdoin ja viimein suomalaisen sosiaaliturvan kokonaisuudistus. Tähän on yhdistettävä myös tarpeelliset muutokset verotukseen. Sosiaaliturva on yhdistettävä saumattomasti ja joustavasti verotukseen. Tarvittavan sotu-uudistuksen kantavina periaatteina on oltava riittävä perusturva heikoimmassa asemassa oleville ja se, että työnteko on aina kannattavaa. Sosiaaliturva on voitava yhdistää täysin joustavasti työ- ja yrittäjätuloihin.

 

2) DIGITALISAATIO, ROBOTIT, TEKOÄLY

Keskustan on oltava Suomen politiikan ykkönen kertomassa ja vaikuttamassa siihen, millaisia poliittisia päätöksiä ja lainsäädännön muutoksia vaatii se, että arkemme mullistavat lähivuosina digitaalinen maailma ja tekoäly. Keskustan on kerrottava ja linjattava kansankielellä, mitä tarkoittaa se, että työkaverimme voi olla robotti tai tiellä liikkua itseohjautuva auto. Keskustan on linjattava tekoälyyn liittyviä eettisia ja moraalisia kysymyksiä: mitä kone saa tehdä ja mitä se ei saa tehdä?

 

3) SUOMALAISTEN ARJEN TURVALLISUUS KUNTOON

Keskustalla on oltava selkeitä vastauksia Suomen sisäisen turvallisuuden nykyisiin ja tuleviin haasteisiin kuten maahanmuuttopolitiikkaan, poliisin palvelujen saatavuuteen ja terrorismin ehkäisemiseen. Jokaisen suomalaisen arjen on tunuttava turvalliselta Ilomantsista Mustasaareen, niin maalla kuin lähiöissä. Suomalaisten kykyä auttaa ja toimia erilaisissa yhteiskunnan isommissa ja pienemmissä kriisi- ja häiriötilanteissa on vahvistettava. Sisäiseen turvallisuuteen kuuluu myös petopolitiikan saaminen järjestykseen; pihasudet eivät kuulu Suomeen. Maahanmuuttopolitiikkaan keskustalainen vaihtoehto. Keskustan on kyettävä vastaamaan oikeuspoliittisiin kysymyksiin rikoksista ja rangaistuksista; oikeudesta ja kohtuudesta.

 

4) TULEVAISUUDEN ALUEPOLITIIKKA

Keskustan on edelleen puolustettava koko Suomen kehittämistä ja harjoitettava aktiivista aluepolitiikkaa. Tavoitteena pitää edelleen olla elämisen, työnteon ja yrittämisen tasa-arvoiset mahdollisuudet koko maassa. Aluepolitiikassa tarvitaan kuitenkin uutta otetta. Vanhojen ihanteiden puolustamiseen tarvitaan uusia keinoja. Uusi aluepolitiikka lähtee erityisesti elinkeinoelämän ja yksityisen sektorin työpaikkojen luomisesta. Koulutuspaikkoja on oltava tasaisesti joka puolella: myös seutukeskuksissa ja pienemmissä kunnissa esimerkiksi koulutussopimusten ja täsmäkoulutusten avulla. Infrastruktuurista huolehtiminen on yksi uuden aluepolitiikan avaimista: siltojen lisäksi myös tietoverkkojen on oltava kunnossa. Sähköiset mahdollisuudet julkisten palvelujen tarjoamisessa harvemmin asutuille alueille hyödynnettävä. Monipaikkaisuus eli ihmisten asuminen useammalla paikkakunnalla aluepolitiikan välineeksi.

 

5) SUOMALAISEN RUOANTUOTANNON PELASTAMINEN

Keskustan on huolehdittava, että Suomessa säilyy oma maataloustuotanto. Nykyisestä kriisistä on päästävä yli. Maatalouspolitiikka pitää kytkeä yhdessä elintarvikemarkkinakysymysten, kuluttaja-asioiden, ravintolakulttuurin ja kansanterveyden kanssa yhtenäiseksi ruokapolitiikaksi, joka puhuttelee niin maalla kuin kaupungeissa. Maatalouden uudistumista on tuettava ja nuorten emäntien ja isäntien tulevaisuuden uskosta on huolehdittava. Elintarvikevientiä on vauhditettava. Myös suomalainen tuottaja ansaitsee reilun kaupan.

 

6) USKALLUSTA PUHUA VELVOLLISUUKSISTA JA YHTEISÖLLISYYDESTÄ

Niin Suomessa kuin muuallakin teollisuusmaissa individualismi ja yksilöllisyyden korostaminen ovat menneet pitkälle. Tästä on seurannut itsekkyyttä, juurettomuutta ja erilaista henkistä ja sosiaalista pahoinvointia. Suomalaiset ovat kypsiä miettimään sitä, onko ääriyksilöllinen elämäntapa todella merkityksellistä ja onnellista elämää. Keskustan on uskallettava puhua siitä, että ihmisellä on oikeuksien lisäksi myös velvollisuuksia omaa lähiyhteisöään ja yhteiskuntaa kohtaan. Keskustan on nykyistä voimakkaammin korostettava yhteisöllisyyden voimaa: perhettä, ystävyyssuhteita, kolmatta sektoria ja kansalaisjärjestöjä. Ihmisten omatoimisuutta ja osallisuutta on voimistettava. Keskustan on uskallettava puhua henkisistä arvoista pelkän talouden sijaan. Ihmisen arvo ei voi koskaan olla pelkkä markkina-arvo.

 

Jaa tämä ystävällesi