Antti Kurvinen

Antin linja

Vaalikaudella 2015 – 2019 olen kansanedustajana sitoutunut työskentelemään erityisesti seuraavien tavoitteiden eteen:

LAKEUDEN ELINKEINOJEN PUOLESTA
Suomen ja Lakeuden talous ei tule kuntoon ilman yrittäjyyttä. Suurin osa uusista työpaikoista syntyy pk-yrityksiin. Valitettavasti viime vuosina Helsinki ja Bryssel ovat tehneet pohjalaiselinkeinojen harjoittamisesta vaikeampaa ja vaikeampaa. Nyt on tehtävä töitä pienyrittäjien aseman, yrittäjien sosiaaliturvan ja verotuksen oikeudenmukaisuuden eteen. Ensimmäisen työntekijän palkkaamista yritykseen pitää helpottaa, sukupolven- ja omistajanvaihdoksia saada aikaan ja auttaa pk-yrityksiä investointien rahoituksessa. Maa- ja metsätalous, turkistuotanto ja uusiutuva energia ovat Lakeuden elinehto. Olen valmis myös kaupunki-Suomessa puolustamaan turpeentuotantoa ja turkistaloutta.

LUOVUUDEN JA OSAAMISEN LAKEUS
Muuttuvassa maailmassa vain koulutukseen ja osaamiseen panostaminen varmistaa pärjäämisen. Lakeudella täytyy olla laadukkaat koulut eskarista yliopistoon. Koulutuspolitiikassa tarvitaan enemmän työelämän ja elinkeinoelämän näkökulmaa joka tasolla. Uskon sivistykseen sen laajassa merkityksessä. Sekä urheilu että kulttuuri ovat arvokkaita. Jotta ihmisten, yritysten ja järjestöjen luovuus saadaan kukoistamaan, tarvitaan tarpeettoman byrokratian purkamista ja lakimuutoksia.

LAKEUDEN YHTEYDET KUNTOON
Jotta Lakeus voi menestyä, täytyy perusverkkojen olla kunnossa. Ihmiset ja yritykset tarvitsevat toimivat liikenne- ja viestintäyhteydet. Tienpidon rahoitusta, mukaan lukien alemman asteinen tieverkko, on lisättävä. Raideliikenne maakunnissamme vaatii kehittämistä varsinkin lähiliikenteen osalta. Uudet tie- ja ratainvestoinnit Lakeudelle tarvitsevat puolestapuhujan. Myös maaseudulle kuuluvat toimivat laajakaista- ja mobiiliyhteydet. Kysymys on kansallisomaisuudestamme.

LAKEUDEN LUJAT SUKUPOLVET
Suomalaisen yhteiskunnan laittaminen kuntoon vaatii kaikkien panosta ja sukupolvien välistä yhteisymmärrystä. Ikäihmiset ovat rakentaneet Suomea ja ansaitsevat hyvät palvelut. Eläkkeiden tason on seurattava muun väestön tulokehitystä. Huonossa taloudellisessa tilanteessakaan ei pidä unohtaa, että perheet tarvitsevat tukea. Kotiapua perheille on kehitettävä. Nuorten työllistymistä on helpotettava esimerkiksi työharjoittelujen ja palkkatuen avulla.

TERVEYTTÄ JA VÄLITTÄMISTÄ LAKEUDELLA
Sote-uudistus on toteutettava tavalla, joka varmistaa terveyspalvelut kaikille suomalaisille asuinpaikasta tai varallisuudesta riippumatta. Omaishoitajien arvokasta työtä on tuettava. Mielenterveyskuntoutujilla ja vammaisille tulee tarjota mahdollisuus oman tilanteen mukaan itsenäiseen asumiseen ja osa-aikaiseen opiskeluun tai työhön. Vaikka taloudellinen tilanne on vaikea, yhteiskunnallisten vaikuttajien tehtävä on olla enemmän heikompien puolella, kuin niiden, jotka saavat itse äänensä kuuluviin. Se on minulle omantunnon asia.